Studiji

VRSTE STUDIJA

ŠTO SU TO ECTS BODOVI I KOJA JE NJIHOVA VRIJEDNOST?

Svaki studij ima svoju ‘težinu’ iskazanu kroz broj ECTS bodova koji se ‘sakupljaju’ odabirom predmeta koji čine taj studij. Svaki predmet nosi određeni broj ECTS bodova(zbroj bodova za svaki od oblika nastave).

ECTS bod ‘vrijedi’ 30 sati rada. U većini slučajeva radno opterećenje redovitoga studenta u jednoj godini iznosi 1800 sati.

U skladu s Bolonjskim procesom, dvije osnovne razine studija koje se nude na Filozofskom fakultetu u Splitu su preddiplomska i diplomska razina. Dok preddiplomska razina služi stjecanju općih znanja i istraživačkih vještina, diplomski studij služi daljnjem razvoju studenata u području od njihova posebnog interesa pa se zbog toga u većini studijskih grupa nudi izbor različitih smjerova.

U skladu s Bolonjskim procesom, dvije osnovne razine studija koje se nude na Filozofskom fakultetu u Splitu su preddiplomska i diplomska razina. Dok preddiplomska razina služi stjecanju općih znanja i istraživačkih vještina, diplomski studij služi daljnjem razvoju studenata u području od njihova posebnog interesa pa se zbog toga u većini studijskih grupa nudi izbor različitih smjerova.

Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti zasniva se na ideji interdisciplinarnosti i istovremeno specijalizacije unutar pojedinih modula programa. Cilj je studija pripremanje doktoranda za znanstveni i stručni rad u područjima filozofije, lingvističkih disciplina, kroatistike, povijesti, povijesti umjetnosti, talijanistike, književnosti i kulture, te na interdisciplinarnom studiju mediteranske kulture koji prelazi područja pojedinih disciplina.

Inovativnost poslijediplomskog interdisciplinarnog studija humanističkih znanosti i svih njegovih modula je u izrazitoj interdisciplinarnosti, fleksibilnosti i prilagodljivosti. Studij je većim dijelom organiziran kroz mentorske kolegije, potrebe doktoranda su u samom središtu, a inovativnost se temelji na mogućnostima koje nudi međunarodna razmjena i komentorstvo međunarodno priznatih stručnjaka te raspoloživosti gostiju predavača iz zemlje i inozemstva.

DOKTORSKI

English