Upisi

PRIJAVE ZA UPIS

Informacije o prijavama na studije

Kalendar prijava i upisa

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

PRIJAVE ZA UPIS

Priručnici za prijavu ispita državne mature

Informacije o prijavama na studije

Kalendar prijava i upisa

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

UPISI

Jesenski rok za upis na Filozofski fakultet u Splitu održat će se za sljedeće studije:
Jednopredmetni studiji:
Rani i predškolski odgoj (2 mjesta)
Učiteljski studij (1 mjesto)
Sociologija (3 mjesta)

Dvopredmetni studiji:
Filozofija (1 mjesto)
Njemački jezik i književnost (1 mjesto)
Povijest (3 mjesta)
Povijest umjetnosti (1 mjesto)
Talijanski jezik i književnost (1 mjesto)

 

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Na Filozofskom fakultetu u Splitu moguće je studirati jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski programi upisuju se kao kombinacija dva studija koja povezano čini cjelovit studij i time osigurava određene razine kvalifikacije i zanimanja. Moguće je upisati bilo koju kombinaciju od dva ponuđena dvopredmetna studija.

Preddiplomski:
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni)
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij

Diplomski:
Anglistika (dvopredmetni)
Talijanistika (dvopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni) – izvanredni studij

NAPOMENA !
Iznimno, za upis u akad. god. 2020./2021., Filozofski fakultet u Splitu neće provoditi dodatnu provjeru u sklopu utvrđenih uvjeta za upis I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija te uvjeta utvrđenih za upis I. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
Uvjeti utvrđeni za upis I. godine u akad. god. 2020./2021.  dostupni su na  www.postani-student.hr

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS
Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati.
Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

  1. uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
  2. položenih ispita na državnoj maturi,
  3. posebnih postignuća.

Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju
Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature
Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr

Vrednovanje posebnih postignuća
Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

 

UPISI

Upisi pristupnika koji su u ljetnom roku ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se na Filozofskom fakultetu 21., 22. i 23. srpnja 2020. godine od 10 do 13 sati.

– pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na DVOPREDMETNIM studijima upisivat će se u Studentskoj referadi (prizemlje);
– pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na Učiteljskom studiju upisivat će se u uredu broj 124 (prizemlje); 
– pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i studiju Sociologije upisivat će se u predavaonici P13 (prizemlje).

Ukoliko nakon završetka ljetnog upisnog roka ostane slobodnih upisnih mjesta upisi u jesenskom roku obavit će se 18. rujna 2020. godine od 10 do 13 sati.

DOKUMENTI ZA UPIS:
– Upisni broj dobiven putem postani-student,
– Rodni list (izvornik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani),
– Preslik  važeće osobne iskaznice,
–  Jedna osobna fotografija u boji (3,5x 4,5 cm);
VAŽNO: Istu fotografiju koju donesu na upis kandidati trebaju prethodno poslati u jpg ili png formatu na adresu elektroničke pošte: upisi@ffst.hr
                  Kao Predmet (Subject) poruke treba navesti: „Prezime.Ime.OIB“ (npr. „Ivić.Ivana.12345678999“)
–  Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, poziv na broj odobrenja: (model HR00) 00-841, opis plaćanja: troškovi upisa.
–  Dokaz o uplati školarine (prilažu samo oni koji su   prethodno već bili u statusu   redovitog studenta I. godine na visokom učilištu u RH) uplaćenih na IBAN  Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, poziv na broj odobrenja: (model HR00) 00-840, opis plaćanja: troškovi školarine.

Dodatne informacije o studiju i upisima pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove i na mrežnoj stranici Upute i obavijesti o prijavama i upisima u akad. god. 2020./2021. objavljene na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta.

VREDNOVANJE REZULTATA DODATNE PROVJERE SPECIFIČNIH ZNANJA VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

 

Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a posignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija.

 

Provedba dodatne provjere

Dodatna provjera sadrži:

– psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;

– provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na Učiteljski studij

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Pristupnici koji prođu psihologijsko testiranje su obvezni nazočiti svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

VREDNOVANJE USPJEHA U PRETHODNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

VREDNOVANJE REZULTATA ISPITA IZ PREDMETA DRŽAVNE MATURE

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

VREDNOVANJE POSEBNIH POSTIGNUĆA

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Verificirani Programi Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja 

  1. Program pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja namijenjen je polaznicima koji su tijekom ranijeg školovanja stekli minimalno 180 ECTS bodova, a žele biti nastavnici. Program traje 2 semestra, a polaznici po završetku stječu 60 ECTS bodova.
  2. Program za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore namijenjen je polaznicima koji nemaju završeno visokoškolsko obrazovanje a žele biti strukovni učitelji i suradnici u nastavi, odnosno namijenjen je onim polaznicima koji žele biti mentori učenicima pri realizaciji praktične nastave i vježbi kod poslodavaca. Program je usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je propisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a polaznici po završetku Programa stječu 60 ECTS bodova.

SAZNAJ VIŠE

VREDNOVANJE USPJEHA

Vrednovanje školskog uspjeha i rezultata državne mature.

VIŠE

KALENDAR ZBIVANJA

Na poveznici je kalendar zbivanja povezanih s upisima.
VIŠE

SVE O PRIJAVAMA

Na poveznici su informacije povezane s prijavama na studijske programe.
VIŠE

DOKUMENTI

English