MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Toma Arhiđakon

 

 

Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ – ISHA Split okuplja studente i bivše studente povijesti i srodnih znanosti, kao i sve ostale koje povijest i historiografija kao takve zanimaju. Osnovni je cilj promicanje i populariziranje historiografije, ostvarivanje prekogranične suradnje u svrhu poticanja historiografskog istraživanja te poboljšanje studentskog standarda i uvjeta studiranja kao i upoznavanje studenata povijesti i šire javnosti o lokalnoj povijesti (grada Splita, šire okolice), povijesti Dalmacije i Hrvatske te o njihovoj kulturnoj baštini i povijesti svakodnevice. Udruga je dobila ime po splitskom kroničaru, kleriku i povjesničaru iz 13. stoljeća, autoru kronike Historia Salonitana, Tomi Arhiđakonu. Na internacionalnoj razini koristi se naziv ISHA Split kao članica Međunarodnog udruženja studenata povijesti.

Djelatnosti kojima se Udruga bavi su:

  1. organiziranje seminara, konferencija, posjeta arheološkim nalazištima, arhivima, povijesnim institucijama (muzejima, knjižnicama, galerijama)
  2. organiziranje i provedba programa edukativnog sadržaja
  3. organiziranje i posjećivanje kulturnih, znanstvenih i društvenih tribina, glazbenih i scenskih priredbi, promocija knjiga i likovnih izložbi, stručnih seminara i znanstvenih skupova iz područja povijesti
  4. posjećivanje raznih izložaba, književnih večeri, kinoprojekcija
  5. organiziranje književnopovijesnih večeri
  6. organiziranje predavanja, tribina s tematskim raspravama
  7. organiziranje raznih izleta za članove
  8. posjećivanje međunarodnih povijesnih konferencija i seminara
  9. izdavanje vlastitih stručnih časopisa sukladno posebnim propisima


Repozitorij

14.04.2023

Predavanje o načinima ukopa u kasnoantičkoj/ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji i Britaniji

Prošli utorak (11. travnja 2023.), u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, u prostoru suterena Filozofskog fakulteta doktoranda Caitlyn Dunn s australskog Sveučilišta Macquarie održala je prvo u nizu predavanja gostujućih doktoranada tog sveučilišta, uz uvodnu riječ izv. profesora Ivana Basića. Kao što se iz naslova predavanja doktorande Dunn („LINKS BETWEEN BURIAL RITES IN DALMATIA AND BRITANNIA 4th – 9th centuries AD“) može zaključiti, tematika izlaganja odnosila se na poveznice između načina pokapanja pokojnika na područjima nekadašnjih rimskih provincija Dalmacije i Britanije tijekom ranosrednjovjekovnog perioda.

Naime, obje pokrajine su doživjele iznenadno povlačenje institucija zapadnorimske vlasti tijekom kasne antike, oba prostora su bila ciljem migratornih procesa doseljavanja posve novog (kulturno različitog) stanovništva u odnosu na starosjedilačku populaciju, a slijedom toga i nekadašnja rimska Dalmacija odnosno Britanija doživjele su propast dotadašanjeg društvenog i državnog ustrojstva, kao i duboku kulturalnu promjenu.

Tako je Caitlyn Dunn u okviru svoga istraživanja usporedila tri grobišna lokaliteta na području nekadašnje rimske provincije Britanije s tri takva arheološka lokaliteta na području nekadašnje rimske provincije Dalmacije (kasnoantičko groblje Knin-Greblje, te ranosrednjovjekovna groblja Kašić-Maklinovo brdo i Nin-Ždrijac). Doktoranda je uspoređujući značajke tih lokaliteta naglasila kako su u obje situacije (dalmatinskoj i britanskoj) prodori „barbarskih“ naroda znatno utjecali na načine pokapanja tamošnjih kasnoantičkih/ranosrednjovjekovnih populacija. Osim toga, bitna značajka je kronološki različito određivanje perioda u vidu kasnoantičkih tragova na koje nailazimo u Dalmaciji odnosno Britaniji.

Zaključci istraživanja navedenih grobišnih lokaliteta koje je provela i ovom prilikom splitskoj publici prezentirala gospođica Dunn odnose se na: sličnu orijentaciju ukopa pokojnika u smjeru istok-zapad, sličnost grobnih/ukopnih raka, zajedničku značajku općenitog ukapanja žena s nakitom dok su muškarci ukopani s oružjem (groblje Ždrijac – Dalmacija odnosno Buckland – Britanija). Naposljetku, grobišnim lokalitetima Greblje i Buckland zajednički je veći broj tipova nakita nego što je moguće primijetiti u slučaju ranosrednjovjekovnog groblja Nin-Ždrijac.

Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ – ISHA Split

Popis obavijesti

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!