MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Repozitorij

11.10.2022

Natječaj za obavljanje stručne prakse u nastavnoj bazi Multimedijalni kulturni centar Split

Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ na sveučilišnom diplomskom studiju Povijest umjetnosti u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. Zainteresiranim kandidatima nudi se sljedeći program:

1. Sudjelovanje u artikulaciji dviju izložaba i popratnih događaja uz njih (1 mjesto, studenti diplomskog studija Povijest umjetnosti).

Prijava se šalje isključivo elektronskom poštom na adresu: strucna.praksa@ffst.hr

Prijave se zaprimaju zaključno s 18. listopada 2022.

Poruka elektroničke pošte s prijavom treba biti naslovljena (Subject) Stručna praksa – povijest umjetnosti.

Prijava mora sadržavati:

- informacije o kandidatu:

ime i prezime

JMBAG – (broj ispod slike u Studomatu)

kontakt (telefon + email)

- prijepis ocjena (studentima FFST-a dostupno preko usluge e-građani)

- motivacijsko pismo (do max 500 riječi) koje treba sadržavati kratak prikaz eventualnog dosadašnjeg iskustva i razloge odabira određenog programa. Preporučuje se da se u motivacijskom pismu kratko navedu nastavne i izvannastavne obveze koje eventualno utječu na moguće vrijeme obavljanja stručne prakse.

Nepotpune ili neispravno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prilikom odabira kandidata ocjene će se vrednovati kao 1/3, a motivacijsko pismo kao ostalih 2/3 bodova (najviše je moguće 15 bodova). U slučaju jednakog broja bodova, kandidate se može pozvati na dodatni intervju.

Napomene za kandidate:

ECTS bodovi ostvareni ovim kolegijem su dodatni tj. računaju se iznad obvezne kvote od 120 (diplomski) bodova. Pohađanje kolegija bilježi se u dodatnoj ispravi o završetku studija (Diploma Supplement). Po ostvarenom pravu upisa kolegija, kandidati se upućuju u studentsku referadu kako bi im se kolegij dodao u upisni list.

Upisom kolegija student se obvezuje na obavljanje svih zadaća određenih programom. Obveze kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ moraju se zadovoljavajuće obaviti prije obrane diplomskog rada.

U nastavku ovog dokumenta nalaze se radni zadaci za studente na stručnoj praksi u nastavnoj bazi.

Prijedlog izvođenja stručne prakse u MKC Split

 

Popis obavijesti