MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

.

Misija i vizija

 

.

Undergraduate study program Psychology

 


.

Studiji

Široki izbor studijskih programa omogućuje studentima zadovoljenje interdisciplinarnih istraživačkih interesa.

.

Cjeloživotno obrazovanje

Fakultet nudi mogućnost obrazovanja kroz stručne i znanstvene centre koji nude različite programe.

.

Znanost

Znanstvenici Filozofskog fakulteta svojim radom sudjeluju u razvoju humanističkih i društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu.


 Online servisi GSuite Nastavnički portal Studomat


11.09.2023

ODLUKA O DODJELI NAGRADA

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Fakulteta je donijelo ODLUKU o dodjeli nagrada za akademsku godinu 2021./2022.

Odluka je dostupna na poveznici: ODLUKA O DODJELI NAGRADA

Popis obavijesti

Događanja

Održano predavanje "Čimbenici koji utječu na uspješnost govornika u virtualnom okruženju"
...
Centar OdRaST na Festivalu znanosti 2024
...
Prvi dan Festivala znanosti u učionici P6 u 18:30 održat će se radionica za sve studente Putovanje robotikom od vrtića do fakulteta
...
Održana radionica za doktorande na temu "Napredno pretraživanje baza podataka"
...
Filozofski fakultet na Festivalu znanosti
...
Poziv na "THINK ART CONFERENCE" (Split, Croatia, 12. – 14. rujna 2024. godine)
...
Gostovanje prof. dr. Clemens Ruthner s renomiranog Trinity College u Dublinu
...
STUDENTI U ULOZI TURISTIČKIH VODIČA – IZVANUČIONIČKA NASTAVA
...

Nastava/Studenti

NATJEČAJ ZA UPIS KOLEGIJA „STRUČNA PRAKSA U NASTAVNOJ BAZI“ U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2023./2024. NA SVEUČILIŠNOM PRIJEDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU SOCIOLOGIJA
Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ prijediplomskom i  diplomskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta u Splitu, u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. Zainteresiranim kandidatima/-kinjama nude se programi u sljedećim nastavnim bazama: Info zona , 2 studenta/-ice Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce ,  Split, 2 studenta/-ice Udruga MI , Split, 2 studenta/-ice Gradsko društvo Crvenog križa Split , 1 student/-ica Domine  - udruga za promicanje ženskih prava, Split,  2 studenta/-ice Mentor , udruga za unaprjeđenje brige za fizičko mentalno zdravlje građana i prevenciju svih  oblika rizičnih ponašanja, Split, 1 student/-ica Udruga MoST , Split, 1 student/ica Prijava se šalje isključivo elektronskom poštom na adresu: strucna.praksa@ffst.hr Prijave se zaprimaju zaključno s 25. 04. 2024. godine, a više detalja možete pronaći ovdje .
NAPOMENA STUDENTIMA ZA UPIS GODINE/SEMESTRA
Studenti su dužni tijekom studija  sami  voditi računa o upisanim obveznim, izbornim i predmetima modula s pripadajućim ECTS bodovima, a u skladu s aktualnim Redovima predavanja te redovito provjeravati status svojih predmeta u Studomatu.  Za više informacija o uvjetima i načinu upisa predmeta, molimo pogledati  ovdje , a za sve nejasnoće i pitanja možete se obratiti Službi za studentske poslove.
OBAVIJEST O SISTEMATSKOM PREGLEDU BRUCOŠA (JEDNOPREDMETNI STUDIJI - Sociologija, Psihologija, Učiteljski studij i Rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
Studenti prve godine sveučilišnih prijediplomskih  jednopredmetnih  studija trebaju se prijaviti na sistematski pregled putem dolje navedenog linka . Studenti koji su obavezni doći na sistematski pregled su osobe sa zdravstvenom iskaznicom HZZO-a (na žalost nismo u mogućnosti primati strane studente i hrvatske studente iz BiH koji nemaju hrvatsko zdravstveno osiguranje). Molimo studente da sobom na pregled ponesu specijalističke nalaze ukoliko boluju od nekih bolesti. https://terminko.hr/lokacija/bacvice1/sistematski-pregled-studenata-prve-godine-studija-akademska-god-2023-2024
OBAVIJEST O SISTEMATSKOM PREGLEDU BRUCOŠA (DVOPREDMETNI STUDIJI)
  Studenti prve godine sveučilišnih prijediplomskih  dvopredmetnih studija trebaju se prijaviti na sistematski pregled putem dole navedenog linka . Studenti koji su obavezni doći na sistematski pregled su osobe sa zdravstvenom iskaznicom HZZO-a (na žalost nismo u mogućnosti primati strane studente i hrvatske studente iz BiH koji nemaju hrvatsko zdravstveno osiguranje). Molimo studente da sobom na pregled ponesu specijalističke nalaze ukoliko boluju od nekih bolesti. https://www.terminko.hr/lokacija/bacvice2/sistematski-pregled-studenata-prve-godine-studija/1  
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ISPITNIH ROKOVA I ROKOVA ZA PRIJAVU I OBRANU ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG RADA U AK. GOD. 2023./2024.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ISPITNIH ROKOVA I ROKOVA ZA PRIJAVU I OBRANU ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG RADA U AK. GOD. 2023./2024.
ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA UPISNINA, ŠKOLARINA I OSTALIH NAKNADA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA UPISNINA ŠKOLARINA I OSTALIH NAKNADA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina školarina i ostalih naknada u ak. god 2023./2024. - 28. kolovoza 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrdjivanju iznosa upisnina skolarina i ostalih naknada u akad. god. 2023./ 2024. - 13. rujna 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina školarina i ostalih naknada u ak. god. 2023./2024. - 18. listopada 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina školarina i ostalih naknada u ak. god. 2023./2024. - 9. veljače 2024. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i ostalih naknada u akad. god. 2023./2024. - 20. ožujka 2024.    
VAŽNA OBAVIJEST O PLAĆANJU ŠKOLARINA ZA STUDENTE KOJI MIJENJAJU STUDIJSKI PROGRAM!!!
Temeljem tumačenja Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o subvencioniranju školarine, zaprimljenog na Filozofski fakultet sa Sveučilišta u Splitu nakon završetka upisa u prvu godinu prijediplomskih i integriranog studija u ljetnom upisnom roku (21. srpnja 2023. u 16 sati), obavještavamo studente koji u ak. god. 2023./2024.   ne upisuju prvi put prvu godinu studija (ranije su studirali kao redoviti studenti na drugom studiju) da su dužni, osim troškova upisnine , platiti i troškove školarine u punom iznosu od 929,06 € (7.000,00 kn). Osim studenata koji prvi put upisuju prvu godinu prijediplomskih studija, od plaćanja školarine  su izuzeti i studenti koji: 1. drugi put upisuju prijediplomsku razinu studija  pod uvjetom da su na prethodnom studiju  u prethodnoj ak. godini ostvarili  minimalno 55 ECTS bodova* 2. drugi put upisuju prijediplomsku razinu studija  pod uvjetom da su na prethodnom studiju  u prethodnoj ak. godini ostvarili  minimalno 30 ECTS  bodova ako su  studenti s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 60% ili više te ako su studenti iz sustava alternativne skrbi* Posebna napomena za studente koji mijenjaju jedan studijski smjer na dvopredmetnim studijima Filozofskog fakulteta u Splitu: Studenti dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu koji u ak. god. 2023./2024. mijenjaju jedan studijski smjer, a u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju puni iznos školarine u iznosu od 929,06 € (7.000,00 kn). Studenti dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu koji u ak. god. 2023./2024. mijenjaju jedan studijski smjer, a u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili 30 ECTS bodova na studijskom programu kojeg nastavljaju studirati, dužni su platiti polovinu iznosa pune školarine u iznosu od 464,53 € (3.500,00 kn). Studenti dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu koji u ak. god. 2023./2024. mijenjaju jedan studijski smjer, a u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili 55 ili više ECTS bodova, oslobođeni su plaćanja školarine. S obzirom na gore navedeno, naknadno pristiglo tumačenje resornog Ministarstva, a u namjeri da se studentima olakša izvršenje financijske obveze, dozvoljava se plaćanje punog iznosa školarine u dva jednaka obroka kako slijedi: 1. prvi obrok (u iznosu od 464,53 € ) studenti su dužni uplatiti najkasnije do 20. rujna 2023. 2. drugi obrok (u iznosu od 464,53 € ) studenti su dužni uplatiti najkasnije do 15. prosinca 2023.  VAŽNO! Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti Službi za studentske poslove na referada@ffst.hr. Podatke za uplatu (IBAN, model, poziv na broj i opis plaćanja) studenti koji su obveznici plaćanja školarine temeljem ove obavijesti će dobiti e-mailom do kraja kolovoza. Za dodatne informacije i upite, molimo javiti se Službi za studentske poslove na referada@ffst.hr.   Navedena mogućnost plaćanja iznimno vrijedi samo za upis u ak. godinu 2023./2024. i to samo za studente na koje se ova obavijest odnosi (koji ne upisuju prvi put prvu godinu studija, odnosno koji su ranije studirali kao redoviti studenti na drugom studiju) i koji su obveznici plaćanja punog iznosa školarine. *studenti koji su ranije studirali, a smatraju da spadaju u navedene kategorije dužni su dostaviti dokaz o ostvarenim ECTS bodovima u Službu za studentske poslove Filozofskog  fakulteta u Splitu. Uprava Filozofskog fakulteta u Splitu
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POČETKA NASTAVE U AKAD. GOD. 2023./2024. TE TERMINA I UVJETA UPISA U VIŠE GODINE STUDIJA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POČETKA NASTAVE U AKAD. GOD. 2023./2024. TE TERMINA I UVJETA UPISA U VIŠE GODINE STUDIJA

Znanost/Međunarodna suradnja

Erasmus+: SEA EU rang lista prijava osoblja za mjesec ožujak
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine  Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata  donosi ODLUKU o rang listj kandidata za mobilnost osob!ja u svrhu osposobljavanja/podučavanja za Natječajnu godinu 2023. - mjesec ozujak 2024. Odluka Rang lista
Najava zatvaranja natječaja za mobilnost osoblja (natječajna godina 2023.)
Prema obavijesti Sveučilišta u Splitu, radi potpune apsorpcije sredstava, planira se zatvaranje natječaj(a) za mobilnost osoblja (Natječajna godina 2023.) s 30. travnja 2024.
ERASMUS+ KA131: rang lista za ožujak
Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu donosi  O D L U K U   o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja   u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec ožujak 2024
ERASMUS+: rang lista prijava za studijski boravak u ak. god. 2024/25
Na temelju odredbi Erasmus+ Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2024./2025.,kojeg je raspisalo Sveučilište u Splitu, 28. veljače 2024., Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Filozofskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi  O D L U K U   o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za ak. god. 2024./2025.   Odluka Rang lista
CEEPUS gostujući predavač: izv. prof. dr. sc. Bernard Harbaš
...
Ljetna škola talijanskog jezika u Rimu
...
Radio emisija o programu Erasmus+ na Filozofskom fakultetu
...
Erasmus+ KA 171: rang lista za veljaču
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava osoblja i studenata na natječaje za mobilnost u okviru programa Erasmus+ provelo je postupak rangiranja prijava pristiglih u veljači 2024., Natječaj za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA171 - S uradnja s partnerskim zemljama,  natječajna godina 2022., kojeg je raspisalo Sveučilište u Splitu 17. svibnja 2023.    Rang lista KA171 veljača.  

Poslovanje

Odluka o stavljanju izvan snage općih akata sukladno odredbama Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
S danom 01. ožujka 2024. godine, stavljene su izvan snage odluke i drugi opći akti odnosno pojedine odredbe odluka i općih akata Fakulteta, a sve sukladno odredbama Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. 
Odluke o načinu obračuna rada i visini satnice za ak. god. 2023./2024.
Na ovim mrežnim strancama možete pronaći sve odluke o načinu obračuna rada i visini satnice u akad. god. 2023./2024. za prekovremeni rad zaposlenika i rad vanjskih suradnika na studijima i programima Fakulteta.google maps embed iframe generator