MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

17.09.2021

Odluke o načinu obračuna rada i visini satnice za ak. god. 2021./2022.

Na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Splitu održanoj 15.9.2021. donesene su odluke o načinu obračuna rada i visini satnice za samofinancirajuće studije i programe te vanjske suradnike Fakulteta u ak. god. 2021./2022.

Na 1. izvanrednoj virtualnoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Splitu održanoj od 11. do 12.10.2021. donesena je odluka kojom se mijenja odluka o načinu obračuna rada na samofinancirajućim studijima i programima, a koja se primjenjuje na rad u akad. god. 2021./2022.

Popis obavijesti

Repozitorij

Financijski planovi

Financijska izvješća