MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja

Dobrodošli na stranice

Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja

Filozofskog fakulteta u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

Voditeljica Centra
 prof. dr. sc. Sanja Stanić
sstanic@ffst.hr

Tajnica Centra
Ivana Vladušić, univ. mag. soc.
ivladusic@ffst.hr

 

Vijeće Centra

prof.dr.sc. Sanja Stanić

doc.dr.sc. Nikša Varezić

izv.prof.dr.sc. Antonela Marić

doc.dr.sc. Mila Bulić

 

Članovi Centra

Tea Vučković, mag. nutr.

Matea Čular, univ.bacc.soc.

Stana Kožul, univ.bacc.soc.

Petra Matenda, univ.bacc.soc.

Noela Ramić, univ.bacc.soc.

Ivan Perić, student druge godine Sociologije

Stanka Vukasović-Lončar, univ. bacc.soc.

Ivana Perić, studentica treće godine Sociologije

 

O CENTRU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja ustanovljen je 18. svibnja 2022. godine, kao zasebna ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pandemijsko razdoblje se odrazilo na zdravlje velikog dijela, osobito mlade, populacije, intenzivirajući postojeće ili izazivajući nove probleme, što postavlja snažne izazove pred društvo. Osnutak Centra je potaknut idejom i željom da se akademska zajednica, kako sastavnica Sveučilišta u Splitu, tako i međusveučilišne suradnje u zemlji i inozemstvu, uključi u istraživačke i promotivne aktivnosti usmjerene na smanjenje zdravstvenih nejednakosti i negativnih efekata pandemijskog razdoblja te ka unapređenju kulture zdravlja i afirmaciji zdravih životnih stilova među studentima, ali i u široj društvenoj zajednici.

Posebnost Centra je trandisciplinarnost kao integriranje i nadilaženje specifičnih perspektiva pojedinih disciplina, uz istodobno korištenje pristupa, metoda i alata svake pojedine discipline, čime se postiže sveobuhvatno sagledavanje problema kao i spektar mjera s ciljem njegova ublažavanja. Aktivnosti Centra su mnogobrojne, uz središnji oslonac na istraživanjima i promociji.  

 


Repozitorij

27.04.2023

ODRŽANO PREDAVANJE O SPOLNOM ZDRAVLJU I ODGOVORNOM SPOLNOM PONAŠANJU

Dr. sc. Indira Kosović, dr. med. specijalistica ginekologije i opstetricije, sa Klinike za ženske bolesti i
porode KBC Split, održala je 26. travnja 2023. godine, studentima Filozofskog fakulteta predavanje
pod naslovom „Paradigma seksualnosti: pravo na slobodan izbor i odgovornost koja slijedi“.
Fokus predavanja bio je na temama razvoja zdravih seksualnih identiteta te uzrocima i posljedicama
spolno prenosivih infekcija na reproduktivno zdravlje žena i muškaraca. Među najraširenije akutne
bolesti koja pogađaju populaciju mladih do 25 godina spadaju upravo one uzrokovane spolno
prenosivim infekcijama. Dr. Kosović istaknula je kako su najveći čimbenici rizika za zarazu i prijenos
spolnih bolesti rano stupanje u spolne odnose (prosječna dob u RH: dječaci 16 god., djevojke 17
god.), učestalo mijenjanje partnera te nepoznavanje rizika i vrsta zaštite prilikom spolnog odnosa.
Zatim je bilo riječi o najčešćim spolno prenosivim infekcijama koje uzrokuju: mikoplazme, Chlamydia
trachomatis, virus herpes simpleks i HPV virusi. Dr. Kosović je zaključila predavanje naglaskom na
važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja, odgovornog spolnog ponašanja te odlaska na preventivne
i redovite ginekološke preglede.
U okviru predavanja prikazan je animacijski video o HPV-u kojega su, u okviru javnozdravstvene i
edukativne kampanje „Budi mRAK“, izradili studenti medicine udruženi u međunarodnoj Udruzi
CroMSIC. Video ukazuje na prevenciju i zaštitu od HPV virusa koji može uzrokovati šest vrsta
karcinoma. Dostupan je na poveznici: https://budi-mrak.com/animacijski-video-hpv-infekcija/.
Ovom zanimljivom i korisnom predavanju nazočio je veliki broj studenata, a ovom prigodom je
studentima podijeljen informativni letak.
Predavanje je organizirano u okviru promocijskih aktivnosti Centra za transdisciplinarna i istraživanja i
promicanje kulture zdravlja.

Popis obavijesti