MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja

Dobrodošli na stranice

Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja

Filozofskog fakulteta u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

Voditeljica Centra
 prof. dr. sc. Sanja Stanić
sstanic@ffst.hr

Tajnica Centra
Ivana Vladušić, univ. mag. soc.
ivladusic@ffst.hr

 

Vijeće Centra

prof.dr.sc. Sanja Stanić

doc.dr.sc. Nikša Varezić

izv.prof.dr.sc. Antonela Marić

doc.dr.sc. Mila Bulić

 

Članovi Centra

Tea Vučković, mag. nutr.

Matea Čular, univ.bacc.soc.

Stana Kožul, univ.bacc.soc.

Petra Matenda, univ.bacc.soc.

Noela Ramić, univ.bacc.soc.

Ivan Perić, student druge godine Sociologije

Stanka Vukasović-Lončar, univ. bacc.soc.

Ivana Perić, studentica treće godine Sociologije

 

O CENTRU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja ustanovljen je 18. svibnja 2022. godine, kao zasebna ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pandemijsko razdoblje se odrazilo na zdravlje velikog dijela, osobito mlade, populacije, intenzivirajući postojeće ili izazivajući nove probleme, što postavlja snažne izazove pred društvo. Osnutak Centra je potaknut idejom i željom da se akademska zajednica, kako sastavnica Sveučilišta u Splitu, tako i međusveučilišne suradnje u zemlji i inozemstvu, uključi u istraživačke i promotivne aktivnosti usmjerene na smanjenje zdravstvenih nejednakosti i negativnih efekata pandemijskog razdoblja te ka unapređenju kulture zdravlja i afirmaciji zdravih životnih stilova među studentima, ali i u široj društvenoj zajednici.

Posebnost Centra je trandisciplinarnost kao integriranje i nadilaženje specifičnih perspektiva pojedinih disciplina, uz istodobno korištenje pristupa, metoda i alata svake pojedine discipline, čime se postiže sveobuhvatno sagledavanje problema kao i spektar mjera s ciljem njegova ublažavanja. Aktivnosti Centra su mnogobrojne, uz središnji oslonac na istraživanjima i promociji.  

 


Repozitorij

03.07.2023

Obrana diplomskog rada Antonije Grubišić-Čabo "Sociokulturni čimbenici poremećaja prehrane kod djece"

Antonia Grubišić-Čabo, studentica Diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, obranila je 3. srpnja 2023. godine, pred Povjerenstvom u sastavu doc.dr.sc. Branimir Mendeš, predsjednik, prof.dr.sc. Sanja Stanić, mentorica i doc.dr.sc. Toni Maglica, član, diplomski rad pod naslovom SOCIOKULTURNI ČIMBENICI POREMEĆAJA PREHRANE KOD DJECE, i time stekla naziv magistre ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U svom diplomskm radu Antonija Grubišić-Čabo ukazala je na porast pretilosti i poremećaja prehrane kod djece u Hrvatskoj. Osim psiholoških, sociokulturni čimbenici najčešći su uzročnik poremećaja u prehrani. Sustavnim pregledom literature odabrano je 10 studija koje su se bavile procjenom sociokulturnih učinaka na poremećaje prehrane i zadovoljstvo izgledom vlastitog tijela kod djece i adolescenata. Pokazalo se kao najveći učinak na odstupajuća prehrambena ponašanja ima utjecaj vršnjaka. Pored toga na prehrambena ponašanja značajno utječu i mediji i obitelj. Poznavanje čimbenika rizika od razvoja poremećaja u prehrani prvi je korak u prevenciji i suzbijanju njihovih potencijalno negativnih posljedica.

 

Popis obavijesti