MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja

Dobrodošli na stranice

Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja

Filozofskog fakulteta u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

Voditeljica Centra
 prof. dr. sc. Sanja Stanić
sstanic@ffst.hr

Tajnica Centra
Ivana Vladušić, univ. mag. soc.
ivladusic@ffst.hr

 

Vijeće Centra

prof.dr.sc. Sanja Stanić

doc.dr.sc. Nikša Varezić

izv.prof.dr.sc. Antonela Marić

doc.dr.sc. Mila Bulić

 

Članovi Centra

Tea Vučković, mag. nutr.

Matea Čular, univ.bacc.soc.

Stana Kožul, univ.bacc.soc.

Petra Matenda, univ.bacc.soc.

Noela Ramić, univ.bacc.soc.

Ivan Perić, student druge godine Sociologije

Stanka Vukasović-Lončar, univ. bacc.soc.

Ivana Perić, studentica treće godine Sociologije

 

O CENTRU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja ustanovljen je 18. svibnja 2022. godine, kao zasebna ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pandemijsko razdoblje se odrazilo na zdravlje velikog dijela, osobito mlade, populacije, intenzivirajući postojeće ili izazivajući nove probleme, što postavlja snažne izazove pred društvo. Osnutak Centra je potaknut idejom i željom da se akademska zajednica, kako sastavnica Sveučilišta u Splitu, tako i međusveučilišne suradnje u zemlji i inozemstvu, uključi u istraživačke i promotivne aktivnosti usmjerene na smanjenje zdravstvenih nejednakosti i negativnih efekata pandemijskog razdoblja te ka unapređenju kulture zdravlja i afirmaciji zdravih životnih stilova među studentima, ali i u široj društvenoj zajednici.

Posebnost Centra je trandisciplinarnost kao integriranje i nadilaženje specifičnih perspektiva pojedinih disciplina, uz istodobno korištenje pristupa, metoda i alata svake pojedine discipline, čime se postiže sveobuhvatno sagledavanje problema kao i spektar mjera s ciljem njegova ublažavanja. Aktivnosti Centra su mnogobrojne, uz središnji oslonac na istraživanjima i promociji.  

 


Repozitorij

14.11.2023

Život bez cigareta

Svjetski dan nepušenja službeno se obilježava 31. svibnja, međutim, problem pušenja cigareta evidentan je svakodnevno.  Pušenje je zdravstveni i kulturološki fenomen, te problem modernog doba nakon što su znanstvene spoznaje ustvrdile štetnost pušenja duhana i duhanskih prerađevina na ljudski organizam. Pušenje je osnovni uzrok velikog broja bolesti, od kojih godišnje, kako pokazuju studije WHO, prijevremeno premine 8 milijuna ljudi na globalnoj razini, uključujući i 1, 3 milijuna nepušača. Epidemija pušenja je jedna od najvećih prijetnji javnom zdravlju s kojom se svijet ikada suočio.

U Hrvatskoj svaka treća osoba puši, što nas po konzumaciji cigareta svrstava u sam svjetski vrh. Svaki drugi hrvatski pušač popuši prosječno 15-24 cigarete dnevno. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od posljedica pušenja godišnje umire oko 14.000 ljudi.

Prema istraživanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2015. godine, u Hrvatskoj, puši 31,1% stanovništva, od čega su 27,5% svakodnevni, a 3,6% povremeni pušači. Prema dobi, udio pušača najveći je u dobnoj skupini 25-44 godine (38,9%), slijedi dobna skupina 45-64 godine (36,5%) te 15-24 godina (30,0%) te 65 i više godina (11,5%). Prema stupnju obrazovanja, udio pušača najveći je kod ispitanika sa završenom srednjom školom ili kraćim stručnim osposobljavanjem nakon osnovne škole (36,4%), slijede ispitanici sa završenom osnovnom školom ili manje (26,0%) te ispitanici sa završenom višom školom ili stupnjem edukacije većim od toga (25,0%).

Cijene cigareta su visoke i stalno rastu, tako da je ova štetna navika veliki financijski teret za kućanstvo. Pušenje cigareta na nacionalnoj razini uključuje povećane zdravstvene troškove, gubitak produktivnosti radnog stanovništva zbog bolesti i preuranjene smrti.

Ivan Perić, student druge godine Sociologije

 

Popis obavijesti