Izdavaštvo

IZDAVAŠTVO

KNJIGE

PREDAVANJA

Ivana Čapeta Rakić

JEZIK I TERMINOLOGIJA UNUTAR KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE STRUKE(1)

Ivana Čapeta Rakić

UTVRDJIVANJE SVOJSTAVA KULTURNOG DOBRA I KRITERIJ VREDNOVANJA POKRETNIH KULTURNIH DOBARA (S PRIMJERIMA)

Mladenko Domazet

RAZVOJ TURISTIČKE DJELATNOSTI U DONJIM KAŠTELIMA I NJEZIN UTJECAJ NA PROSTORNU PREOBRAZBU I TRADICIONANE TOKOVE ŽIVOTA (OD KRAJA 19. STOLJEĆA DO POČETKA DRUGOG SVJETSKOG RATA)

Mladenko Domazet

KAPETAN NIKO DUBOKOVIĆ  (1834.-1912.) I NJEGOVA KONTEKSTUALIZACIJA NA MIKROHISTORIJSKOJ RAZINI JELSE

Edi Miloš

NAPOLEONOVA VLADAVINA DO STVARANJA ILIRSKIH PORAJINA (1799.-1809.)

Edi Miloš

KOMUNIZAM, FAŠIZAM, NACIONALSOCIJALIZAM: OBLICI DRŽAVNE REPRESIJE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Marijana Tomelić Ćurlin

ČAKAVSKI DIJALEKTI

Ines Blažević

MOGUĆNOSTI PRIMJENE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Ines Blažević

NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA KAO POLAZIŠTE ZA METODIČKO OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH SADRŽAJA

Ina Reić Ercegovac

OBRASCI PRIVRŽENOSTI U RANOJ DOBI

Ina Reić Ercegovac

PRIVRŽENOST TIJEKOM TRANZICIJE U RODITELJSTVO

Nives Baranović

OSNOVE MATEMATIČKE LOGIKE

Nives Baranović

OSNOVNO O SKUPOVIMA

Tea-Tereza Vidović Schreiber

DRAMA KAO KNJIŽEVNI ROD

Andreja Bubić
EDUKACIJSKA NEUROZNANOST

Andreja Bubić
ULOGA NUMERIČKE PISMENOSTI U DONOŠENJU ODLUKA

Goran Sučić                                                                                                                                                                                                                RAZVOJ GLAZBENIH SPOSOBNOSTI PREDŠKOLSKOG DIJETETA

Goran Sučić                                                                                                                                                                                                         GLAZBOTERAPIJA I DIJETE S POSEBNIM POTREBAMA

Marija Brajčić
DIJETE I KULTURNA BAŠTINA – UČENJE U MUZEJU

Marija Brajčić
PREDŠKOLSKO DIJETE I LIKOVNO DJELO – JACKSON POLLOCK

Sanja Stanić

NASTANAK I RAZVOJ POTROŠAČKOG DRUŠTVA

Sanja Stanić
KLASIČNA DRUŠTVENA MISAO U TEORIJI POTROŠNJE

Snježana Dobrota
INTERKULTURALNO GLAZBENO OBRAZOVANJE

Snježana Dobrota
POPULARNA GLAZBA I GLAZBENA NASTAVA

Irena Mišurac Zorica
METODIČKI PRISTUP OBRADI MJERENJA U NASTAVI MATEMATIKE

Irena Mišurac Zorica
ODNOS UČITELJA RAZREDNE NASTAVE PREMA NASTAVI MATEMATIKE

Vesna Kostović-Vranješ
SUVREMENA NASTAVA PRIRODOSLOVLJA

Vesna Kostović-Vranješ
NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA – POLAZIŠTE ZA INTERDISCIPLINARNO POUČAVANJE

Ivana Prijatelj Pavičić
POLOŽAJ FRANCESCA LAURANE U POVIJESTI RANORENESANSNE PORTRETISTIKE

Ivana Prijatelj Pavičić
IZGRADNJA ŠIBENSKE KATEDRALE I PRIJELAZNO GOTIČKO-RENESANSNO RAZDOBLJE U DALMACIJI

Jadranka Nemeth-Jajić
KNJIŽEVNI INTERESI UČENIKA MLADE ŠKOLSKE DOBI I NJIHOVO POTICANJE

Jadranka Nemeth-Jajić
POKAZATELJI USMJERENOSTI UDŽBENIKA NA DIJETE

Marko Trogrlić
HRVATSKI NARODNI PREPOROD U SPLITU

Marko Trogrlić
DALMATINSKO SELO U 19. STOLJEĆU

Maja Ljubetić:
OBITELJSKO OZRAČJE I FUNKCIONIRANJE OBITELJI

Maja Ljubetić:
OBITELJ U POVIJESNOM I SUVREMENOM KONTEKSTU

Maja Ljubetić:
SAMOPROCJENA (METARAZINA) I  PROCJENA PEDAGOŠKE KOMPETENTNOSTI RODITELJA

Josip Vrandečić
BISMARCKOV SUSTAV SAVEZA (1879.-1890.)

Josip Vrandečić
PREDRATNE KRIZE (1890-1914)

ZNANSTVENI RADOVI I ISTRAŽIVANJA

Šime Pilić:
KNJIGA O NASTAVNICIMA

Anči Leburić, Renata Relja, Tina Božić :
Disko generacija: sociološka istraživanja noćne zabave mladih

Anči Leburić, Maja Maroević, Ognjen Čaldarović :
SOCIJALNA PROSUDBA ELEMENTARNIH SUSTAVA ŽIVOTA

STUDENTSKI RADOVI I ISTRAŽIVANJA

METODOLOŠKI PRISTUPI I ORIJENTACIJE (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

Istraživanje kao društveni odnos

Ivana Botica (akad.god. 2006/07.) “Složenost istraživačkoga procesa”

Ada Reić  (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanje kao društveni odnos”

Tina Božić (akad.god. 2005/06.) ”Složenost istraživačkog procesa”

Katarina Konsa (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju”

Majda Čuvić (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju”

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju”

Istraživački pristupi u sociologiji

Pinija Poljaković (akad.god. 2008/09.) “Složenost istraživačkih pristupa u sociologiji”

Tamara Šen (akad.god. 2006/07.) “Najidealniji istraživački pristup u sociologiji”

Sanja Čokolić (akad.god. 2006/07.) “Različitost istraživačkih pristupa u sociologiji”

Društvena uloga istraživača/-ice

Nikolina Arnaut (akad.god. 2005/06.) ”Društvena uloga istraživača/-ice”

Drago Jukić (akad.god. 2015/2016) “Moji prvi dojmovi o istraživačkoj profesiji’

Mladen Palić  (akad.god. 2015/2016) “Moji prvi dojmovi o istraživačkoj profesiji”
Specifičnosti jezika znanosti

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ”Specifičnosti jezika znanosti”

Marijana Ančić (akad.god. 2005/06.) ”Specifičnosti jezika znanosti”

Hipotetski okvir istraživanja

Aleksandra Grubić (akad.god. 2007/08.) ”Što s hipotezama u sociološkom istraživanju?”

Josip Kaloper (akad.god. 2007/08.) ”Dimenzija društvenosti sociološkoga istraživanja”

Ivan Perkov (akad.god. 2007/08.) ”Što s hipotezama u sociološkom istraživanju?”

Nikolina Raić (akad.god. 2007/08.) ”Kada formulirati hipoteze u sociološkom istraživanju?”

 

Odnos teorije i empirijskih podataka

Jasmina Bajić (akad.god. 2008/09.) ”Istraživačko kreiranje odnosa između postavljene teorije i empirijskih podataka”

 

 

SOCIOLOŠKE METODE (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

 

Značaj sociološke metode

Ivana Brstilo (akad.god. 2005/06.) ”Sociološke metode u empirijskim istraživanjima”

 

Anketa kao sociološka metoda

Antoanela Bakić (akad.god. 2007/08.) ”Proces izrade ankete”

Zrinka Perić (akad.god. 2007/08.) ”Proces izrade ankete”

Goran Knežević (akad.god. 2006/07.) “Anketomanija u sociološkim istraživanjima”

Katarina Konsa (akad.god. 2005/06.) ”Prednosti ankete”

Marijana Ančić (akad.god. 2005/06.) ”Nedostaci ankete”

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ”Prednosti i nedostaci ankete”

 

Promatranje kao sociološka metoda

Katarina Konsa (akad.god. 2005/06.) ”Promatranje”

Marijana Ančić (akad.god. 2005/06.) ”Promatranje”

Marko Mustić (akad.god. 2014/15.) “U kojoj istraživačkoj situaciji ne bih koristio promatranje”

 

Intervju kao sociološka metoda

Jasmina Bajić (akad.god. 2008/09.) ”Najčešće korišten tip intervjua u sociološkom istraživanju”

Tea Marasović (akad.god. 2007/08.) ”Izvođenje intervjua (prednosti i nedostaci”

Danijel Baturina (akad.god. 2005/06.) ”Intervju”

Majda Čuvić (akad.god. 2005/06.) ”Intervju”

 

Odnos teorijskog i empirijskog u istraživanju

Goran Biličić (akad.god. 2008/09.) ”Odnos teorijskog i empirijskog u istraživanju”

Ivana Plavac (akad.god. 2008/09.) ”Odnos teorijskog i empirijskog u istraživanju”

Fokus grupa kao sociološka metoda

Katarina Mravak (akad.god. 2008/09.) ”Kada upotrijebiti fokus grupu kao istraživačku metodu”

 

 

 

SUVREMENE METODOLOŠKE PARADIGME U SOCIOLOGIJI I (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

SUVREMENE METODOLOŠKE PARADIGME U SOCIOLOGIJI II (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

 

Istraživačka postmoderna u sociologiji

Marijana Ančić (akad.god. 2006./07.) ”Istraživačka postmoderna u sociologiji”

Majda Čuvić (akad.god. 2006./07.) ”Istraživačka postmoderna u sociologiji”

Mirela Despotović (akad.god. 2006./07.) ”Istraživačka postmoderna u sociologiji”

 

Metodološke strategije

Danijel Baturina  (akad.god. 2006./07.) ”Metodološke strategije”

Tina Božić (akad.god. 2006./07.) ”Metodološke strategije”

Marijan Đivić (akad.god. 2015./16.) “Usporedba kvalitativnih i kvantitativnih strategija”

 

Mješovita metodologija

Zvonimir Parać (akad.god. 2010./11.) “Integracije kvalitativnog i kvantitativnog”

Igor Mihovilović (akad.god. 2009./10.) “Integriranje kvalitativnog i kvantitativnog u istraživanju društvenih fenomena”

Ivana Zec (akad.god. 2007./08.) ”Metodološke interakcije između kvalitativnog i kvantitativnog”

Ivana Brstilo (akad.god. 2006./07.) ”Perspektive istraživanja s primjenom mješovite metodologije”

Majda Čuvić (akad.god. 2006./07.) ”Perspektive istraživanja s primjenom mješovite metodologije”

Ana-Marija Džakula (akad.god. 2006./07.) ” Mješovita metodologija”

Dora Božinović (akad.god. 2015./16.) “Mješovita metodologija kao istraživački trend”

Dora Dežulović (akad.god. 2015./16.) “Mješovita metodologija kao istraživački trend”

 

Dizajniranje istraživanja

Mateja Bošnjak (akad.god. 2008./09.) ”Dizajniranje istraživanja”

Aleksandra Grubić (akad.god. 2008./09.) ”Dizajniranje istraživanja”

Diana Šutalo  (akad.god. 2006./07.) ”Dizajniranje istraživanja”

 

Faze narativnoga istraživanja

Katarina Konsa (akad.god. 2006./07.) ”Faze narativnoga istraživanja”

 

Adaptivna Teorija

Kristina Čačija (akad.god. 2009./10.) ”Specifičnosti adaptivne teorije”
Političko istraživanje

Toni Popović (akad.god. 2008./09.) ”Korištenje ankete u političkim istraživanjima”
Narativna studija

Vicko Tomić (akad.god. 2008./09.) ”Specifičnosti narativne studije”

 

 

 

POSEBNA IZDANJA

English