MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Analiza kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju

Šifra: 180396
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
Izvođači: dr. sc. Bojan Babin - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- Usvajanje osnovnih teorijskih znanja i znanstvenih spoznaja o kineziološkom aktivnostima ranog i predškolskog uzrasta; usvajanje osnovnih znanstvenih, metodičkih i metodoloških postupaka za analizu kinezioloških aktivnosti ranog i predškolskog uzrasta

Sadržaji predmeta:
-Biotička motorička znanja i analiza elementarnih kinezioloških sadržaja ranog i predškolskog uzrasta
- Analiza specifičnih i cikličkih iacikličkih kinezioloških aktivnosti ranog i predškolskog uzrasta
- Analiza kinematičkih, kinetičkih, elektromiografskih, anatomskih i energetskih parametara kinezioloških aktivnosti ranog i predškolskog uzrasta
- Mjerni instrumenti u kineziološkoj dijagnostici djece ranog i predškolskog uzrasta
- Antropološki aspekti motoričke edukatibilnosti u predškolskom odgoju
- Analiza utjecaja antropoloških obilježja na učinkovitost provedbe kinezioloških aktivnosti
- Senzibilne faze i modeli odabira u kineziološkim aktivnostima ranog i predškolskog uzrasta
Ishodi učenja:
 1. Znati navesti i objasniti kineziološke strukture i sadržaje za djecu ranog i predškolskog uzrasta
 2. Znati opisati metodološke postupke za analizu pojedinih kinezioloških struktura
 3. Znati analizirati antropološka obilježja djece ranog i predškolskog uzrasta
 4. Pokazati metode i postupke u procesu kineziološke dijagnostike
Literatura:
 1. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, , Findak, V., Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 2. Kineziološki leksikon za odgojitelje, , Findak, V., Prskalo, I., Visoka učiteljska škola, Petrinja, 2004.
 3. Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju, , Findak, V., Delija, K., EDIP d.o.o,, Zagreb, 2001.
 4. Primijenjena kineziologija u školstvu - motorička znanja, , Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B., Prot, F., Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
 5. Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi, , Pejčić, A., Visoka učiteljska škola, Rijeka, 2005.
 6. Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi, , Pejčić, A., Trajkovski, B., Učiteljski fakultet u Rijeci, 2018.
 7. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, , Grupa autora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, 2018.
3. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: