MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dječja dramska književnost

Šifra: 180369
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Izvođači: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim problemima svjetske i hrvatske dječje dramske književnosti.
Strukturne osobine dječjeg igrokaza.
Dramatizacija u dječjem igrokazu.
Vrste dječjeg igrokaza.
Lutkarski igrokaz.
Igrokaz bajka.
Akcijski igrokaz.
Fantastični igrokaz.
Humoristični igrokaz.
Scenske bajke.
Izbor iz hrvatskog dječjeg igrokaza.
Ishodi učenja:
 1. imenovati, nabrojiti i definirati osobine pojedinih dramskih vrsta
 2. primijeniti i interpretirati dramska djela namijenjena djeci
 3. razviti sposobnosti primjene znanja u praksi
 4. vrednovati i birati dramske tekstove različitih autora iz hrvatske i svjetske književnosti u radu s djecom
Literatura:
 1. Primjeri iz dječje književnosti. Božak-Rončević, Nada (ur.), , Diklić, Z.; Težak, D.; Zalar, I, Zagreb: Divič., 1996.
 2. Povijest hrvatske dječje književnosti od početka do 1995. godine, , Crnković, M.; Težak, D, Zagreb: Znanje., 2002.
 3. Od riječi do igre. Izbor dramskih i lutkarskih tekstova, , Skok, J, Zagreb: Školska knjiga., 1985.
 4. Harlekin i Krasuljica: antologija hrvatskog dječjeg igrokaza, , Skok, J, Zagreb: Naša djeca., 1990.
Preporučena literatura:
 1. Pregled hrvatske dječje književnosti, , Hranjec, S, Zagreb: Školska knjiga., 2006.
 2. Povijest povijesti hrvatske dječje književnosti. 6. hrv. slav. kongres: zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem; Vukovar i Vinkovci od 10.- 13. rujna 2014. Vol. 2. Botica, S.; Nikolić, D.; Tomašić, J.; Vidović Bolt, I. (ur.), , Majhut, B, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2014.
 3. Dječji jezik i kultura; Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja, , Majhut, B. et al. (eds.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, 2015.
 4. Kamishibai a New Narrative Context of Oral Literature in Working with Children of Preschool Age, , Vidović Schreiber, T.T., Umetnost kamišibaja [Elektronski vir] : zbornik prispevkov = The art of kamishibai : proceedings. Čepeljnik, Mihael (ed.). Ljubl, 2018.
3. semestar
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: