MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dječja dramska književnost

Šifra: 180369
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Izvođači: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim problemima svjetske i hrvatske dječje dramske književnosti.
Strukturne osobine dječjeg igrokaza.
Dramatizacija u dječjem igrokazu.
Vrste dječjeg igrokaza.
Lutkarski igrokaz.
Igrokaz bajka.
Akcijski igrokaz.
Fantastični igrokaz.
Humoristični igrokaz.
Scenske bajke.
Izbor iz hrvatskog dječjeg igrokaza.
Literatura:
  1. Diklić, Z.; Težak, D.; Zalar, I: Primjeri iz dječje književnosti. Božak-Rončević, Nada (ur.)
  2. Crnković, M.; Težak, D: Povijest hrvatske dječje književnosti od početka do 1995. godine
  3. Skok, J: Od riječi do igre. Izbor dramskih i lutkarskih tekstova
  4. Skok, J: Harlekin i Krasuljica: antologija hrvatskog dječjeg igrokaza
Preporučena literatura:
  1. Hranjec, S: Pregled hrvatske dječje književnosti
  2. Majhut, B: Povijest povijesti hrvatske dječje književnosti. 6. hrv. slav. kongres: zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem; Vukovar i Vinkovci od 10.- 13. rujna 2014. Vol. 2. Botica, S.; Nikolić, D.; Tomašić, J.; Vidović Bolt, I. (ur.)
  3. Majhut, B. et al. (eds.): Dječji jezik i kultura; Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja
  4. Vidović Schreiber, T.T.: Kamishibai a New Narrative Context of Oral Literature in Working with Children of Preschool Age
3. semestar
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: