MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dječje dramsko i lutkarsko stvaralaštvo s praktikumom

Šifra: 180374
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: nasl. pred. Ana Pirić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s najnovijim znanstvenim spoznajama o dječjem dramskom i lutkarskom stvaralaštvu.
Ishodi učenja:
 1. - protumačiti relevantne činjenice o edukativnoj i komunikacijskoj ulozi dramskolutkarskog stvaralaštva,
 2. - prepoznati važnost komuniciranja s lutkama za govorno i jezično stvaralaštvo,
 3. - demonstrirati temeljno poznavanje profesionalnog polja rada u području dramskog
  i lutkarskog stvaralaštva,
  - razviti sposobnosti refleksivnog praktičara koji kontinuirano vrednuje učinke svojih postignuća,
 4. - angažirati se u podizanju kvalitete dječjeg dramskog i lutkarskog stvaralaštva.
Literatura:
 1. Lutka r stvo i dijete., , Županić Benić, M., Zagreb: Leykam international., 2019.
Preporučena literatura:
 1. Lutka u dječjem vrtiću (priručnik za odgojitelje)., , Ivon, H., Split: Filozofski fakultete u Splitu, Odsjek za predškolski odgoj., 2013.
 2. Lutka...divnog li čuda., , Majaron, E., Kroflin L., Zagreb: MCUK., 2004.
 3. Preschool Teachers Sensibility in Music and Visual Arts as a Foundation for Encouraging Creative Expression in Children, , Bačlija Sušić, B., Županić Benić,, Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20(Sp. Ed. 3),, 2018.
 4. Lutka ima i srce i pamet., , Bastašić, Z., Zagreb: Školska knjiga., 1988.
4. semestar
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: