MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Djetinjstvo i društvo

Šifra: 131461
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Stanić
Izvođači: Doris Žuro - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata sa sociološkim pristupom djetinjstvu kao socijalnom konstruktu i djeci kao društvenoj skupini, koji su aktivni sudionici oblikovanja socijalne stvarnosti.
Ishodi učenja:
  1. Prepoznati, definirati i razumjeti djetinjstvo kao društveni fenomen i djecu kao društvenu grupu;
  2. Uočiti i protumačiti promjene i procese u djetinjstvu u kontekstu širih društvenih promjena i dinamike;
  3. Kritički promišljati i interpretirati socijalnu konstrukciju djetinjstva i intervenciju društva na dječje živote;
  4. Primijeniti usvojena znanja u izradi teorijskih i empirijskih radova.
Literatura:
  1. The Sociology of Childhood., , Corsaro, W., Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.William., 2005.
  2. Theorizing Childhood., , James, A. , Jenks, C., Prout, A., Cambridge, Polity Press., 1988.
  3. Research With Children: Perspectives and Practices., , Christensen, P., James, A. (eds.), Falmer Press, 2000.
1. semestar
Sociologija (diplomski studij-zimski semestar) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
Sociologija (diplomski studij-zimski semestar) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: