MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijete i mediji

Šifra: 180341
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će se upoznati s temeljnim spoznajama iz područja medijske pedagogije s posebnim naglaskom na utjecaj medija na djecu, kvalitetu pojedinih medija te načine stjecanja medijske kompetentnosti u ranoj i predškolskoj dobi. Studenti će na temelju rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja analizirati i vrjednovati utjecaj pojedinih medija na djecu te osmišljavati, analizirati i vrjednovati mogućnosti primjene specifičnih medija u odgojno-obrazovnom radu te u slobodnom vremenu. Poseban naglasak bit će stavljen na kritičko-refleksivnom promišljanju o
kvaliteti različitih medija s kojima se djeca susreću s jedne strane te na na mogućnosti korištenja medija u ustanovama ranog i predškolskog odgoja s druge.
Ishodi učenja:
 1. definirati i razumjeti temeljne spoznaje iz područja primjene, utjecaja i važnosti
  korištenja medija u odgoju i obrazovanju
 2. definirati, razlikovati i vrjednovati medije u odgojno-obrazovnom procesu s obzirom
  na izbor, funkciju i klasifikaciju medija te njihovu primjenu u odgojno-obrazovnom
  radu i u slobodnom vremenu
 3. vrjednovati prema glavnim značajkama specifičnosti pojedinih medija
 4. analizirati, vrjednovati i moći primijeniti specifične medije s obzirom na njihovu
  odgojnu i obrazovnu ulogu, kvalitetu i utjecaj na djecu
Literatura:
 1. Život s medijima-G generacija, , Koludrović, Morana, Hrvatska obzorja: Časopis Ogranka Matice hrvatske u Splitu, 2,, 2018.
 2. Djeca i mediji, , Ilišin, V.; Marinović Bobinac, A.; Radin, F., Zagreb: Institut za društvena istraživanja., 2001.
 3. Uvjetovanost izbora i didaktičkog oblikovanja medija u nastavnom procesu i učenju, , Matijević, M., Školski vjesnik, 62(2-3), 2013.
 4. Novo (multi)medijsko okruženje i cjeloživotno obrazovanje, , Matijević, M., Andragoške studije, 7(2), 2007.
 5. Hipermedijska obrazovna tehnologija i didaktika medija, , Matijević, M., Obrazovanje odraslih, 42(1-4), 1998.
Preporučena literatura:
 1. Multimedijska didaktika, , Matijević, M.; Topolovčan, T., Zagreb: Školska knjiga i Učiteljski fakultet, 2017.
 2. Ovisno o pojedinoj temi, bit će ponuđeni različiti internetski izvori i literatura., , razni, , .
1. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 (IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: