MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Engleski jezik - komunikacijske vještine 1/Modul 2

Šifra: 175200
ECTS: 5.0
Nositelji: v. lekt. Ana Bakašun
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj Modula 1 se nastavlja i nadopunjava kroz Modul 2 intenzivnim radom na razvijanju jezičnih vještina govora i pisanja. Vježba se tečnost i točnost na C1 do C1+ razini znanja jezika. Daljnje razvijanje vještina i strategija potrebnih za samostalno učenje i kritičko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka. Kulturološki aspekti upotrebe jezika. Razvijanje jezične svjesnosti.

Kompetencije i vještine stečene kroz Modul 1 se podrazumijevaju.
Vještina usmenog izražavanja: student/ica može jasno, detaljno i sistematično opisati/prezentirati zadanu temu. Vještina pisanja: student/ica može napisati razumljiv, argumentiran i dobro organiziran tekst na temelju zadanog konteksta (min. 300 riječi). Dobro vlada jezičnim strukturama, povremene greške koje ne utječu na razumijevanje su dopuštene. Može samostalno ispraviti većinu vlastitih grešaka. Opća jezična kompetencija je na razini C1.

Tijekom nastave (vježbe i konzultacije) potiče se maksimalno sudjelovanje studenata kroz različite aktivnosti (rješavanje zadataka u grupi, rad u paru, itd.). Načelo suradnje i podrške u podučavanju i učenju.

Način provjere znanja: kontinuirana provjera znanja i vještina tijekom nastave. (dijagnostički testovi, provjera domaćih zadaća, testovi postignuća).
Završni ispit: pismeni. Provjera znanja gramatičkih struktura i vokabulara u kontekstu; razina C1.
Ishodi učenja:
  1. Studenti će moći detaljno, jasno i sistematično (usmeno i pismeno) prezentirati zadanu temu.
  2. Studenti će moći napisati razumljiv, argumentiran i dobro organiziran tekst na temelju zadanog konteksta (oko 300 riječi).
  3. Studenti će moći u govoru tečno koristiti jezične struktire na razini C1, uz povremene greške koje ne utječu na razumijevanje.
  4. Studenti će moći samostalno ispraviti većinu vlastitih grešaka.
Literatura:
  1. Ready for CAE, udžbenik, Norris, R., Macmillan, Oxford., 2014.
  2. Oxford Practice Grammar (Advanced)., gramatika, Yule, G., Oxford: Oxford University Press., 2019.
Preporučena literatura:
  1. English Vocabulary in Use (Advanced)., vježbenica, McCarthy, M., O'Dell, F., Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
  2. Advanced Grammar in Use., vježbenica, Hewings, M., Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: