MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etika u obrazovanju

Šifra: 175183
ECTS: 3.0
Nositelji: pred. mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je analiza, rasprava i tematiziranje društvenih ideala, vrijednosti i etičkih teorija koje imaju ključnu ulogu u procesima obrazovanja. Osim navedenog, analizirat će se odnos između nastavnika i učenika po pitanju autoriteta i autonomije, poštivanje integriteta osobe, nepristranosti i jednakosti kao polazišta za postizanje što kvalitetnijih obrazovnih procesa i ishoda.
. Uvodno predavanje
2. Opći pojmovi iz etike i etičkih teorija
3. Uloga etike u obrazovanju
4. Kritičko mišljenje i etika u obrazovanju
5. Prava, slobode i demokratsko okružje
6. Pluralizam moralnih vrijednosti i obrazovni procesi
7. Pluralizam moralnih vrijednosti i obrazovni procesi
8. Autonomija, integritet, nepristranost
9. Odnos osobne autonomije i autoriteta u obrazovnim procesima
10. Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
11. Etički kodeks sveučilišta
12. Konfliktne situacije u obrazovanju
13. Odnos suradnje i natjecanje.
14. Intelektualne slobode i cenzura
15. Zaključni sat
Literatura:
  1. John Dewey: Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education
  2. Gutmann, A.: Democratic Education,
  3. Clark, J.: The Ethics of Teaching and the Teaching of Ethics
  4. Gluchmanova, M: The importance of ethics in the teaching profession
  5. Kenneth A.Strike & Kieran Egan: Ethics and educational policy
  6. Sabor RH: Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
  7. Senat Sveučilišta u Splitu: Etički kodeks Sveučilišta u Splitu
Preporučena literatura:
  1. Bruce Moghtader: Foucault and Educational Ethics
  2. Gert J.J. Biesta: Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy
  3. Les Brown: Justice, Morality And Education. A New Focus in Ethics in Education
1. semestar
Filozofija (diplomski studij) zimski semestar - Redovni studij - Filozofija

3. semestar
Filozofija (diplomski studij) zimski semestar - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: