MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etika u obrazovanju

Šifra: 175183
ECTS: 3.0
Nositelji: nasl. pred. mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je analiza, rasprava i tematiziranje društvenih ideala, vrijednosti i etičkih teorija koje imaju ključnu ulogu u procesima obrazovanja. Osim navedenog, analizirat će se odnos između nastavnika i učenika po pitanju autoriteta i autonomije, poštivanje integriteta osobe, nepristranosti i jednakosti kao polazišta za postizanje što kvalitetnijih obrazovnih procesa i ishoda.
. Uvodno predavanje
2. Opći pojmovi iz etike i etičkih teorija
3. Uloga etike u obrazovanju
4. Kritičko mišljenje i etika u obrazovanju
5. Prava, slobode i demokratsko okružje
6. Pluralizam moralnih vrijednosti i obrazovni procesi
7. Pluralizam moralnih vrijednosti i obrazovni procesi
8. Autonomija, integritet, nepristranost
9. Odnos osobne autonomije i autoriteta u obrazovnim procesima
10. Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
11. Etički kodeks sveučilišta
12. Konfliktne situacije u obrazovanju
13. Odnos suradnje i natjecanje.
14. Intelektualne slobode i cenzura
15. Zaključni sat
Ishodi učenja:
 1. Objasniti ulogu etike u obrazovanju
 2. Analizirati pluralizam moralnih vrijednosti
 3. Istraživati društvene ideale i institucionalne vrijednosti
 4. Uspoređivati etičke teorije u obrazovanju
 5. Objasniti ulogu intelektualnih sloboda i cenzuriranja
 6. Povezati etičke sustave s odgojno-obrazovnim procesima
 7. Prepoznati filozofske/etičke teorijske perspektive obrazovanja
 8. Realizirati nastavu u skladu s etičkim obrazovnim standardima
Literatura:
 1. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, , John Dewey, The Macmillan Company, New York, 1941.
 2. Democratic Education,, , Gutmann, A., Princeton University Press, Princeton, 1999.
 3. The Ethics of Teaching and the Teaching of Ethics, , Clark, J., New Zealand Journal of Teachers Work, 1 (2), 2004.
 4. The importance of ethics in the teaching profession, , Gluchmanova, M, Procedia - Social and Behavioral Sciences 176 ( 2015 ), 2015.
 5. Ethics and educational policy, , Kenneth A.Strike & Kieran Egan, , 1978.
 6. Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, , Sabor RH, , .
 7. Etički kodeks Sveučilišta u Splitu, , Senat Sveučilišta u Splitu, , .
Preporučena literatura:
 1. Foucault and Educational Ethics, , Bruce Moghtader, Palgrave Pivot, 2016.
 2. Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy, , Gert J.J. Biesta, Paradigm Publishers, 2010.
 3. Justice, Morality And Education. A New Focus in Ethics in Education, , Les Brown, Leslie Melville Brown, 1985.
1. semestar
Filozofija (diplomski studij) zimski semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički

3. semestar
Filozofija (diplomski studij) zimski semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: