MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

GEOGRAFIJA

Šifra: 68005
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Glamuzina
Izvođači: prof. dr. sc. Nikola Glamuzina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je koncipiran na način da sustavno produbi dosada stečena znanja o općoj geografiji i o geografiji Hrvatske. Gradivo se prezentira u skladu sa samom mostnom ulogom geografije kao znanosti na dodiru prirodnih i društvenih znanosti. U skladu s tim, studente se prvo upoznaje s osnovnim fizičko-geografskim značajkama Zemlje (reljefnim, klimatskim, hidrogeografskim, biogeografskim) nakon čega se prelazi na socio-geografske elemente (stanovništvo, naselja, gospodarstvo). Na kraju se analiziraju i osnovna geografska obilježja Hrvatske, uključujući i regionalne značajke. Usvajanjem gradiva studenti stječu kompetencije za tumačenje osnovnih znanja o Zemlji, njenim prirodnim i društvenim obilježjima, kao i geografskim obilježjima Hrvatske.
Ishodi učenja:
 1. Protumačiti gradivo iz opće geografije i geografije Hrvatske.
 2. Vrjednovati znanstvenu i stručnu geografsku literaturu.
 3. Objasniti postanak i razvojna obilježja pojedinih prirodnih i društvenih elemenata na Zemljinoj površini.
Literatura:
 1. , Nejašmić, I. (1998.), Osnove opće geografije, Educa, Zagreb
  Borovac, I (ur.) (2002.), Veliki atlas Hrvatske, Mozaik knjiga, Zagreb, , , .
Preporučena literatura:
 1. , Herak, M. (1990.), Geologija, Školska knjiga, Zagreb
  Nejašmić, I. (2005.), Demogeografija: stanovništvo u prostornim odnosima i procesima, Školska knjiga, Zagreb
  Šegota, T., Filipčić, A. (1996.), Klimatologija za geografe, Školska knjiga, Zagreb
  Šoufek, M. (1991.), Svijet minerala, Školska knjiga - Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
  Vresk, M. (2002.), Grad i urbanizacija - osnove urbane geografije, Školska knjiga, Zagreb, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: