MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

GLAZBENA KULTURA

Šifra: 68061
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijo Krnić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Razvijanje vještina, sposobnosti i upoznavanje izražajnih i tvorbenih glazbenih elemenata. Upoznati stilska razdoblja od antike do najrecentnijih zbivanja u glazbi 20. stoljeća sa slušnim primjerima, s naglaskom na upoznavanje glazbene literature za djecu razredne nastave.
Sadržaj predmeta: Izražajni glazbeni elementi; Tvorbeni glazbeni elementi; Tonalitet; Ritam; Mjera; Tempo; Melodija i glazbeni slog; Harmonija i kontrapunkt; Dinamika; Agogika, boja; Forma i sadržaj; Muzička kultura antičke grčke; Jednoglasna glazba srednjeg vijeka; Notrdamska škola i ars antiqua; Ars nova; Renesansa; Barok; Rokoko; Pretklasika, galantni stil; Muzička klasika; Romantizam; Smjerovi kasnog 19. stoljeća; Smjerovi 20. stoljeća; Nacionalni smjer u glazbi; Tradicijska glazba; Upoznavanje glazbene literature sa slušnim primjerima.
Ishodi učenja:
 1. Prepoznati sastavnice glazbenog djela, izražajne i tvorbene glazbene elemente.
 2. Primijeniti sve teoretske postavke kroz vježbu; intervale, ljestvice, dinamičke oznake i oznake za tempo.
 3. Opisati povijesni razvoj stilskih razdoblja u glazbi i prepoznati glavne značajke tih stilskih razdoblja.
 4. Interpretirati i prezentirati zvučnim primjerima iz glazbene literature pojedinih stilskih razdoblja.
 5. Koristiti glazbenu literaturu za uzrast učenika razredne nastave.
Literatura:
 1. Glazbeni susreti I., II., III., IV. vrste, , Ščedrov, Lj., Perak-Lovričević, N., Ambruš-Kiš, R., Zagreb: Profil inter, 1998.
 2. Teorija glazbe, , Prek, S., Završki, J., Zagreb: Školska knjiga, 1987.
 3. Osnove teorije muzike, , Tajčević, M., Beograd: Prosveta, 1982.
 4. Osnove glazbene kulture, , Majer-Bobetko, S., Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 5. Antologija izvornih tekstova iz povijesti i estetike glazbe, , Tuksar, S., , 1995.
 6. Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju, , Dobrota, S., Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012.
 7. Razvojni integrirani kurikulum u umjetničkim područjima, , Sučić, G., Split: Filozofski fakultet, 2016.
Preporučena literatura:
 1. Stoljeća govore glazbom 1, 2, , Čelar, A., Njirić, N., Zagreb: Školska knjiga, 1990.
 2. Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today, , Mark, M. L., , 2002.
 3. Povijest glazbe, , Andreis, J., Sveučilišna naklada Liber, Izdavačko knjižarsko poduzeće Mladost, 1975.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: