MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

GLAZBENA KULTURA

Šifra: 68061
ECTS: 3.0
Nositelji: pred. dr. sc. Marijo Krnić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Razvijanje vještina, sposobnosti i upoznavanje izražajnih i tvorbenih glazbenih elemenata. Upoznati stilska razdoblja od antike do najrecentnijih zbivanja u glazbi 20. stoljeća sa slušnim primjerima, s naglaskom na upoznavanje glazbene literature za djecu razredne nastave.
Sadržaj predmeta: Izražajni glazbeni elementi; Tvorbeni glazbeni elementi; Tonalitet; Ritam; Mjera; Tempo; Melodija i glazbeni slog; Harmonija i kontrapunkt; Dinamika; Agogika, boja; Forma i sadržaj; Muzička kultura antičke grčke; Jednoglasna glazba srednjeg vijeka; Notrdamska škola i ars antiqua; Ars nova; Renesansa; Barok; Rokoko; Pretklasika, galantni stil; Muzička klasika; Romantizam; Smjerovi kasnog 19. stoljeća; Smjerovi 20. stoljeća; Nacionalni smjer u glazbi; Tradicijska glazba; Upoznavanje glazbene literature sa slušnim primjerima.
Literatura:
  1. Ščedrov, Lj., Perak-Lovričević, N., Ambruš-Kiš, R.: Glazbeni susreti I., II., III., IV. vrste
  2. Prek, S., Završki, J.: Teorija glazbe
  3. Tajčević, M.: Osnove teorije muzike
  4. Majer-Bobetko, S.: Osnove glazbene kulture
  5. Tuksar, S.: Antologija izvornih tekstova iz povijesti i estetike glazbe
  6. Dobrota, S.: Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju
  7. Sučić, G.: Razvojni integrirani kurikulum u umjetničkim područjima
Preporučena literatura:
  1. Čelar, A., Njirić, N.: Stoljeća govore glazbom 1, 2
  2. Mark, M. L.: Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today
  3. Andreis, J.: Povijest glazbe
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: