MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Govorna stilistika

Šifra: 188228
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Lukšić
Izvođači: doc. dr. sc. Sandra Lukšić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s temeljnim pojmovima komunikacije, znakova i modela; stjecanje uvida u razlike i sličnosti temeljene na strukturalističkom pristupu; organiziranje govorne poruke; ovladavanje osnovnim pojmovima i metodama stilistike njemačkog jezika.
1. Uvod u znanost o govoru 2. Semantika i sustavnost govora 3. Odnos jezika i govora 4. Karakteristike jezičnog i govornog znaka 5. Verbalni i neverbalni znakovi 6. Komunikacijski modeli. Saussureov govorni krug 7. Jakobsonove jezične funkcije. Saussureove dihotomije 8. Stilistika kao lingvistička disciplina 9. Razine stilističke analize i njihove osnovne jedinice 10. Morfostilistika 11. Metafora i metonimija: Jakobsonova teorija i njena primjena 12. Figure i funkcionalni stilovi 13. Analiza različitih vrsta tekstova u skladu sa suvremenim pristupima stilistike
Ishodi učenja:
  1. Nakon položenog kolegija student će moći:
    definirati osnovne pojmove iz područja lingvistike govora i govorne stilistike njemačkog jezika;
  2. definirati osnovne pojmove vezane uz odnos jezika i govora;
  3. odrediti pripadnost teksta određenom funkcionalnom stilu;
  4. prepoznati govornu stilistiku u govorenome i pisanome tekstu.
Literatura:
  1. Lingvistika govora, , Vuletić, B., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF press, Zagreb., 2007.
  2. Stil und Stilistik. Eine Einfuhrung, , Eroms, H.-W., Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2008.
Preporučena literatura:
  1. Deutsche Stilistik. Beobachtungen zur Sprachverwendung und Sprachgestaltung im Deutschen, , Sowinski, B., Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main, 1991.
  2. Stlistik, , Moennighoff, B., Reclams universal Bibliothek, 2009.
4. semestar
Izborni predmeti-Njemački jezik i književnost 4. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: