MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska hagiografska baština

Šifra: 204005
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
doc. dr. sc. Nikola Sunara
Izvođači: Josip Radovan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Hrvatska hagiografska baština u kontekstu svjetske hagiografije. Osposobljavanje studenata za doživljaj i razumijevanje estetskih, etičkih, spoznajnih i drugih vrijednosti ostvarenja hagiografske baštine. Poseban je akcent predmeta na didaktičnosti i edukativnosti te uopće na čuvanju nematerijalne kulturne baštine.
Ishodi učenja:
 1. Na terenu izvorno istraživati hrvatsku hagiografsku baštinu.
 2. Proučavati stručnu i znanstvenu literaturu.
 3. Spoznati estetsku i životnu vrijednost hrvatske hagiografske baštine.
 4. Metodom analize formirati vlastita mišljenja.
 5. Metodom komparacije formirati vlastita mišljenja o hrvatskoj hagiografskoj baštini u kontekstu europske i svjetske hagiografije.
 6. Proučavati interferencije hagiografske baštine u pisanoj književnosti.
 7. Proučavati interferencije hagiografske baštine u pisanoj književnosti.
Literatura:
 1. Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti. (Poglavlje Vjerska usmena lirika), Vjerske usmene lirske pjesme i molitve sveticama i svecima., Dragić, Marko, Split. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu., 2008.
 2. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića., Ikonografija i simbolika zapadnoga kršćanstva., Badurina, Anđelko (ur.), Zagreb, Kršćanska sadašnjost., 1990.
 3. Leksikon svetaca., Životi svetica i svetaca i legende., Gorys, Erhard, Jastrebarsko, Naklada Slap., 2003.
 4. Štovanje sv. Josipa u hrvatskoj crkveno-pučkoj baštini. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XIII (2). 145-170., , Dragić, M., Zagreb: Kršćanski akademski krug (KRAK)., 2020.
 5. Sveti Stjepan prvomučenik u hrvatskoj kulturnoj baštini. Ethnologica Dalmatica 27 (1). 37.-84., , Dragić, M., Split: Etnografski muzej Split., 2020.
 6. Sveti Ivan Krstitelj u hrvatskoj tradicijskoj baštini, Croatica et Slavica Iadertina 15 (1). 275-329., , Dragić, M.; Dragić, H., Zadar: Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru., 2019.
 7. Tijelovo u hrvatskoj katoličkoj crkveno-pučkoj kulturnoj baštini, Crkva u svijetu 54 (1), 59-81., , Dragić, M., Split: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu., 2019.
 8. Štovanje sv. Antuna Padovanskoga u hrvatskoj crkveno-pučkoj baštini. Ethnologica Dalmatica 25 (1). 37-66., , Dragić, M., Split: Etnografski muzej Split., 2018.
 9. Sveti Nikola biskup u hagiografskoj baštini Hrvata. Ethnologica Dalmatica, Vol. 22, No. 1. 5.-42., , Dragić, M., Split: Etnografski muzej, Split., 2015.
 10. Silvestrovo u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, Crkva u svijetu, Vol. 50, No. 2, 303-323., , Dragić, M., Split: Katolički bogoslovni fakultet., 2015.
 11. Sveti Juraj u tradicijskoj baštini Hrvata, Croatica et Slavica Iadertina, Vol. IX, No, 9/1. 269-313., , Dragić, M., Zadar: Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilišta u Zadru., 2013.
 12. Sveti Rok u tradicijskoj katoličkoj baštini Hrvata, Nova prisutnost, Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, Vol. XI, No. 2. 165.-182., , Dragić, M., Zagreb: Kršćanski akademski krug, Zagreb., 2013.
 13. Tri svete Marije u hrvatskim hrvatskoj pasionskoj pučkoj književnosti, , Dragić, Marko, Crkva u svijetu 56 (1). Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu ., 2021.
4. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

6. semestar
Hrvatski jezik 6 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Nikola Sunara:

  Nakon nastave ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

  Lokacija: