MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse

Šifra: 203995
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Sunara - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s hrvatskim književnim nasljeđem, na hrvatskom i latinskom jeziku, koje uključuje srednjovjekovlje, humanizam i renesansu, s posebnim naglaskom na kanonskim djelima i autorima, njihovim vrsnim oblikovnim postupcima i tradicijom.
Ishodi učenja:
  1. Oblikovati osobnu književno dijakronijsku projekciju nacionalne književnosti.
    Develop a personal literary diachronic projection of the national literature.
  2. Razlikovati ključna i rubna kanonska djela i njihove autore.
    Distinguish between key and marginal canonical works and their authors.
  3. Utemeljeno obrazlagati stilske, umjetničke i kulturne dimenzije tih djela.
    Coherently elucidate the stylistic, artistic and cultural dimensions of these works.
  4. Razumijevati ključne odrednice vladajućih normativnih poetika u naznačenim razdobljima.
    Understand the key determinants of governing normative poetics in specific periods.
  5. Poznavati stručnu literaturu.
    Have the knowledge of the scholarly literature.
  6. Samostalno interpretirati i vrednovati književno-povijesne diskurse koji se bave naznačenim djelima.
    Independently interpret and evaluate literary-historical discourses dealing with specific works.
  7. Uočavati njihovu europsku kondiciju i njihove specifičnosti koje proizlaze iz prožimanja s nacionalnom usmenom tradicijom ili djelima na latinskom i drugim jezicima.
    Recognize their European condition and their specifics resulting from intertwining with the national oral tradition or works in Latin or other languages.
  8. Prepoznavati ta književna djela kao kulturno dobro.
    Recognize such literary works as cultural assets.
Literatura:
  1. Hrvatska književnost do narodnog preporoda, , Kombol, M. i Novak, S. P, Zagreb: Školska knjiga, 1992.
  2. Povijest hrvatske književnosti. Od početka do Krbavske bitke 1493. (I. knjiga), , Novak, S. P, Zagreb: Antibarbarus, 1996.
  3. Povijest hrvatske književnosti. Od humanističkih početaka do Kašićeve ilirske gramatike 1604. (II. knjiga), , Novak, S. P, Zagreb: Antibarbarus, 1997.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Nikola Sunara:

    Nakon nastave ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: