MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu

Šifra: 185091
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Sunara - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Značaj tradicijske kulture kod slavenskih i drugih europskih naroda. Izvorno terensko snimanje primjera tradicijske kulture. Komparacija hrvatske svjetovne i sakralne tradicijske kulture s europskom svjetovnom i sakralnom tradicijskom kulturom. Stručno osposobljavanje za samostalnu raščlambu i interpretaciju struktura tradicijske kulture na korpusu hrvatske usmene književnosti, te etnologije i antropologije. Značaj tradicijske kulture u čuvanju: jezika, toponimije, antroponimije, običaja, obreda, ophoda i hrvatskoga identiteta u europskom kontekstu.
Ishodi učenja:
 1. Na terenu izvorno snimati i istraživati primjere hrvatske tradicijske kulture.
 2. Proučavati stručnu i znanstvenu literaturu.
 3. Spoznati iznimnu važnost tradicijske kulture.
 4. Spoznati estetske i socijalne vrijednosti hrvatske tradicijske kulture.
 5. Stvoriti osjećaj iznimne važnosti promicanja i čuvanja tradicijske kulture.
 6. Metodama komparacije, analize i sinteze formirati vlastita mišljenja o hrvatskoj tradicijskoj kulturi.
 7. Protumačiti primjere tradicijske kulture.
 8. Spoznati sličnosti i specifičnosti hrvatske tradicijske kulture i europske tradicijske kulture.
 9. Osposobiti se turistima pripovijedati o hrvatskoj tradicijskoj kulturi.
Literatura:
 1. Godinu dana hrvatskih narodnih običaja. III izdanje, Običaji, obredi, ophodi kroz godinu, Gavazzi, Milovan, Zagreb, Hrvatski sabor kulture, 1991.
 2. Hrvatski panspermijski običaji, ophodi, obredi i divinacije u europskom kontekstu, , Dragić, Marko, Croatica et Slavica Iadertina, 11 (1), Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilišta u Zadru, 2015.
 3. Srećonosni gost u hrvatskoj kulturnoj baštini i europskom kontekstu, Ethnologica Dalmatica 26 (1)., , Dragić, M., Etnografski muzej Split, 2019.
 4. Mitski svijet Zagore u kontekstu europske mitologije. Kultovi, mitovi i vjerovanja na prostoru Zagore., , Dragić, Marko, Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest i Veleučilište u Šibeniku, Split, 2013.
 5. Hrvatski panspermijski običaji, ophodi, obredi i divinacije u europskom kontekstu, Croatica et Slavica Iadertina 11 (1)., , Dragić, M., Sveučilište u Zadru, Zadar., 2015.
 6. Badnje jutro i dan u kršćanskoj tradicijskoj kulturi, Croatica et Slavica Iadertina, 10/2., , Dragić, M., Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilišta u Zadru, Zadar,, 2015.
 7. Ljubavne divinacije u kulturnoj baštini Hrvata, Bošnjaka, Srba i Poljaka. Ethnologica Dalmatica, Vol. 21, No. 1., , Dragić, M., Split: Etnografski muzej., 2014.
 8. Vuk u folkloru Hrvata, Poznańskie Studia Slawistyczne 3., , Dragić, M., Poznań: Adam Mickiewicz University Press., 2012.
 9. Lada i Ljeljo u folkloristici Hrvata i slavenskom kontekstu. Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu., , Dragić, M., Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu., 2012.
 10. Apotropejski obredi, običaji i ophodi u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Croatica et Slavica Iadertina br. 3., , Dragić, M., Zadar: Odjel za kroatistiku i slavistiku. Sveučilišta u Zadru., 2007.
Preporučena literatura:
 1. Mythologicum Illyricum., , Katičić, R., Zagreb: Antibarbarus, 1996.
 2. Stara vjera Srba i Hrvata. (pretisak)., , Nodilo, N. (1991)., Split: Logos., 1991.
 3. O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i značenju. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, knjiga XXVIII, sv. 1., , Pilar, I., Zagreb: Nadbiskupska tiskara, 1931.
3. semestar
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Nikola Sunara:

  Nakon nastave ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

  Lokacija: