MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

INTERKULTURALNO GLAZBENO OBRAZOVANJE

Šifra: 185098
ECTS: 2.0
Nositelji: pred. dr. sc. Marijo Krnić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati problematiku interkulturalnog glazbenog obrazovanja te kritički promišljati o važnosti inkorporiranja glazbi svijeta u glazbenu nastavu, s ciljem poznavanja glazbenih izričaja različitih kultura ali i razvijanja tolerancije prema pripadnicima različitih naroda i kultura.
Sadržaj predmeta
PREDAVANJA: 1. Definiranje pojma kultura. 2. Definiranje pojma identitet. 3. Pristupi interkulturalnom obrazovanju. 4. Pristupi interkulturalnom glazbenom obrazovanju. 5. Povijesni razvoj interkulturalnog glazbenog obrazovanja (19. stoljeće). 6. Povijesni razvoj interkulturalnog glazbenog obrazovanja (20. stoljeće). 7. Odnos između zapadne umjetničke glazbe i glazbi svijeta. 8. Autentičnost i glazbe svijeta. 9. Glazbe svijeta (analiza glazbenih primjera). 10. Glazbe svijeta (analiza glazbenih primjera). 11. Glazbe svijeta (analiza glazbenih primjera). 12. Glazbe svijeta (analiza glazbenih primjera). 13. Glazbe svijeta u nastavi (niži razredni osnovne škole). 14. Glazbe svijeta u nastavi (viši razredi osnovne škole). 15. Glazbe svijeta u nastavi (gimnazije).
Literatura:
  1. Dobrota, S.: Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju
  2. Perotti, A.: Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje
  3. Volk, T.: Music, education and multiculturalism: foundations and principles
Preporučena literatura:
  1. Anderson, W. M. & Campbell, P. S.: Multicultural Perspectives in Music Education
  2. Elliott, D. J.: Music as culture: Toward a multicultural concept of arts education
  3. Gonzo, C.: Multicultural Issues in Music Education
  4. Reimer, B. (Ed.): World Musics and Music Education. Facing the Issues
  5. Wasson, R. F., Stuhr, P. L., Petrovich-Mwaniki, L.: Teaching art in the multicultural classroom: Six position statements
1. semestar
Učiteljski studij 1 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: