MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

INFORMATIKA

Šifra: 68010
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lada Maleš
Izvođači: Bože Markovina - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje znanja o računalu i njegovoj ulozi u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Izjednačiti temeljna informatička znanja studenata bez obzira na vrstu srednjoškolskog predznanja. Osposobiti studenta za samostalno korištenje računala u praksi. Dati temelje za samostalno nadograđivanje znanja.
PREDAVANJA: Uvodno predavanje. ICT (znanost i praktična primjena). Povijesni pregled razvoja računala i tehnologije. Komponente današnjeg računala. Brojevni sustavi i pretvorbe brojevnih sustava. Aritmetičke operacije u binarnom brojevnom sustavu. Boolova algebra i logički sklopovi. Binarni zapis u računalima (predstavljanje informacija bitovima). Von Neumannov model računala. Računalo (sklopovska oprema računala i programska podrška računala).
VJEŽBE: Osobno računalo (rad s datotekama i mapama). Obrada teksta (MS Word). Izrada prezentacija (MS Power Point). Izrada tabličnih kalkulacija (MS Excel).
Ishodi učenja:
 1. Klasificirati brojevne sustave; rješavati pretvorbe između njih i aritmetičke operacije u brojevnom sustavu (zbrajanje i oduzimanje).
 2. Rješavati jednadžbe logičkih sklopova i izrađivati tablicu istine.
 3. Objasniti binarni način zapisa u računalu.
 4. Objasniti von Neumannov model računala.
 5. Nabrojati osnovne komponente računala i njihovu svrhu u računalu.
 6. Razlikovati programe po namjeni.
 7. Primjenjivati programe za obradu teksta, izradu prezentacija i izradu tabličnih kalkulacija.
Literatura:
 1. Nastavni materijali, Materijali objavljeni na fakultetskom intranetu i na sustavu Moodle (http://www.ffst.unist.hr/ i http://teachers2.ffst.hr/), L. Maleš, , .
 2. Priručnici programskih alata iz programa vježbi, , Online izvor, , .
Preporučena literatura:
 1. Computer Science - An Overview, 11th Ed., 2012, , J. Glenn Brookshear, Addison-Wesley, .
 2. Informatika 1, Online pristup na https://sysprint.hr/eudzbenici/infgim2019/, Galešev, Dmitrović, Vlahović, Kager, Lučić, SysPrint, 2019.
 3. Informatika 2, Online pristup na https://e.udzbenik.hr/pov20/g2/, Dmitrović, Grabusin, Bujanović, SysPrint, 2020.
 4. Informatika, Online pristup na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/5bf3b9e0-7489-4130-8c76-a10564bb9124, Brođanac, Budin, Markučić, Perić, Školska knjiga, 2019.
 5. Svijet informatike 1, Online pristup na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/4a61194e-144d-48f7-9cd7-d22e49c0e7fc, Blagojević, Stjepanek, Stranjak, Tomić, Školska knjiga, 2019.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: