MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Inojezični hrvatski

Šifra: 185089
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Josip Lasić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija:
razumijevanje podjele hrvatski kao drugi / strani / nasljedni i ini jezik
usvajanje razlike između pojmova drugi i strani jezik
upoznavanje s metodama poučavanja hrvatskoga kao J2
razvijanje sposobnosti primjene i prilagodbe različitih mehanizama i strategija učenja i poučavanja te vrednovanja jezičnoga znanja

Sadržaj predmeta:
1. tjedan (2 P + 1S): Prvi jezik, drugi jezik, materinski jezik, nematerinski jezik, domovinski jezik, strani jezik, ini jezik, nasljedni jezik, predački jezik
2. tjedan (2P + 1S): Drugi i strani jezik: metodologija poučavanja
3. tjedan (2P + 1S): Ovladavanje drugim jezikom
4. tjedan (2P + 1S): Dvojezičnost, tipovi dvojezičnosti
5. tjedan (2P + 1S): Sociolingvističke i psiholingvističke odrednice usvajanja jezika
6. tjedan (2P + 1S): Sličnosti u usvajanju jezika, razlike u usvajanju jezika
7. tjedan (2P + 1S): Jezične razine (struktura i razumijevanje ZEROJ-a), 1. kolokvij
8. tjedan (2P + 1S): Govorni razvoj, usvajanje i učenje jezika
9. tjedan (2P + 1S): Teorije učenja jezika, pristupi i metode poučavanju hrvatskoga kao J2
10. tjedan (2P + 1S): Tipovi nastavnih sati inojezičnoga hrvatskoga, specifične strukture nastavnih sati hrvatskoga jezika kao J2
11. tjedan (2P + 1S): Razvijanje jezičnih sposobnosti i mišljenja, jezične vježbe iz hrvatskoga kao J2
12. tjedan (2P + 1S): Pitanja i zadaci u nastavi hrvatskoga jezika kao J2, ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika kao J2, nastava jezičnoga izražavanja (jezične djelatnosti: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, jezično-komunikacijske kompetencije
13. tjedan (2P + 1S): Ocjenjivanje jezičnih djelatnosti učenika, vrjednovanje pisanih radova učenika, hrvatski jezik na stranim sveučilištima, hrvatski jezik u iseljeničkim zajednicama
14. tjedan (2P + 1S): Metodičke vježbe: pripremanje nastavnoga sata (pisana priprema)
15.tjedan (2P + 1S):Izbor lingvodidaktičkih predložaka, pripremanje pitanja i zadataka objektivnoga tipa, diktati i nastavni oblici ponavljanja usvojenih sadržaja, 2. kolokvij
Literatura:
  1. Obavezna poglavlja:
    (od str. 11 do 124; od str. 186 do 195 te od str. 277 do 286).
  2. Cvikić. Lidija: Drugi jezik hrvatski
  3. Požgaj Hadži, Vesna, Smolić, Marnia, Benjak, Mirjana: Hrvatski izvana
  4. Prebeg Vilke, Mirjana: Uvod u glotodidaktiku
  5. Jelaska, Zrinka i suradnici: Hrvatski kao ini jezik: Ispitni katalog (B2) (Croatian as L2: Test Catalog (B2)
2. semestar
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (kulturološki smjer)
Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: