MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM

Šifra: 175249
ECTS: 2.0
Nositelji: pred. dr. sc. Marijo Krnić
Izvođači: pred. dr. sc. Marijo Krnić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Ostale glazbene vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razviti glazbeni sluh i glazbeno-tehničke sposobnosti izražavanja na glasoviru potrebne za kvalitetnu realizaciju glazbenih sadržaja u nastavi Glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole. Upoznati različite skupine glazbala.
Sadržaj predmeta
SEMINARI: 1. Uvodni sat. 2. Vrste glazbala. 3. Glazbala sa žicama (Gudačka i trzalačka glazbala). 4. Puhačka glazbala (Drvena i limena puhačka glazbala). 5. Udaraljke. 6. Glazbala s tipkama. 7. Ponavljanje i slušno prepoznavanje glazbala. 8. Kolokvij. 9. Osnove taktiranja. 10. Taktiranje dvodobnih mjera. 11. Taktiranje trodobnih mjera. 12. Taktiranje četverodobnih mjera.
13. Uzmah i znak za završetak. 14. Taktiranje obrađenih dječjih pjesama uz glasovirsku pratnju. 15. Taktiranje obrađenih dječjih pjesama uz glasovirsku pratnju.
VJEŽBE: 1. Uvodni sat. 2. Postava tijela i ruke pri sviranju glasovira. 3. Obrada pripremnih vježbi na glasoviru. Slušna percepcija tonike i dominante. 4. Obrada pripremnih vježbi na glasoviru. Slušna percepcija durskog i molskog trozvuka. 5. Obrada pripremnih vježbi na glasoviru. Slušna percepcija vođice. 6. Obrada pripremnih vježbi na glasoviru. Izrada jednostavnog melodijskog diktata. 7. Obrada pripremnih vježbi na glasoviru. Slušna percepcija i realizacija cijele note, polovinke i četvrtinke u različitim mjerama. 8. Obrada pripremnih vježbi na glasoviru. Slušna percepcija subdominante. Izrada jednostavnog melodijskog diktata. 9. Obrada pripremnih vježbi na glasoviru. Izrada jednostavnog ritamskog diktata s obrađenim ritamskim elementima. 10. Dvoručno sviranje C-dur ljestvice. Slušna percepcija II. stupnja tonaliteta. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 11. Dvoručno sviranje G-dur ljestvice. Slušna percepcija i realizacija osminke u različitim mjerama. 12. Dvoručno sviranje F-dur ljestvice. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 13. Dvoručno sviranje D-dur ljestvice. Slušna percepcija VI. stupnja tonaliteta. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 14. Dvoručno sviranje B-dur ljestvice. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 15. Praktični rad. 16. Obrada nove pjesme po notama (C-dur). 17. Obrada nove pjesme po notama (C-dur). Ponavljanje obrađene pjesme. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 18. Obrada nove pjesme po notama (G-dur). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata.1 9. Obrada nove pjesme po notama (a-mol). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 20. Obrada nove pjesme po notama (e-mol). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 21. Obrada nove pjesme po notama (F-dur). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 22. Obrada nove pjesme po notama (d-mol). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 23. Obrada nove pjesme po notama (D-dur). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 24. Obrada nove pjesme po notama (B-dur). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 25. Obrada nove pjesme po notama (h-mol). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 26. Obrada nove pjesme po notama (g-mol). Ponavljanje i doradaobrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 27. Obrada nove pjesme po notama (D-dur). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 28. Obrada nove pjesme po notama (B-dur). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 29. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Izrada jednostavnog meloritamskog i ritamskog diktata. 30. Praktični rad.
Ishodi učenja:
 1. prepoznati, zapisati i intonirati jednostavne melodijsko-ritamske i ritamske diktate
 2. na glasoviru izvoditi dio literature namijenjene pjevanju u razrednoj nastavi
 3. primijeniti osnove tehnike sviranja glasovira
 4. glazbeno surađivati u skupnom muziciranju
 5. ostvariti glasovirsku pratnju razrednom pjevanju
 6. analizirati glazbeno-izražajne sastavnice dječjih pjesama
Literatura:
 1. Zapjevajmo složno svi: zbirka pjesama i igara za djecu predškolske dobi, , Goran, LJ., Marić, Lj., Zagreb: Školska knjiga, 1989.
 2. Spavaj, spavaj zlato moje: zbirka uspavanki i skladbi mirnog ugođaja, , Goran, Lj., Marić, Lj., Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 3. Pjevanka, , Njirić, N., Zagreb: Školska knjiga, 1994.
 4. Tratinčice. Susreti s glazbom u prva četiri razreda osnovne škole, , Završki, J., Zagreb: Školska knjiga, 1992.
 5. Solfeggio, , Adamić, T., Zagreb: Muzička naklada, 1983.
Preporučena literatura:
 1. Pjesmarica: za osnovne škole, , Golčić, I., Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1998.
 2. Prvi susreti djeteta s muzikom, , Manasteriotti, V., Zagreb: Školska knjiga, 1981.
 3. 555 izabranih tema za solfeggio, , Marković, A., Zagreb: Školska knjiga, 1991.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : NOTNO PISMO
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: