MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

IZVANUČIONIČKA NASTAVA U OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Šifra: 218108
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti za uspješno planiranje, pripremanje i realizaciju različitih oblika izvanučioničke nastave u obrazovanju za održivi razvoj
Ishodi učenja:
 1. objasniti važnost izvanučioničke nastave
 2. razlikovati oblike izvanučioničke nastave
 3. planirati realizaciju izvanučioničke nastave
 4. provoditi izvanučioničke oblike nastave
 5. primijeniti interdisciplinaran pristup tijekom izvanučioničke nastave, a sa svrhom promicanja obrazovanja za održivi razvoj
 6. pratiti, vrednovati i ocjenjivati vlastiti rad
 7. primijeniti stečena znanja u nastavnoj praksi
Literatura:
 1. Održivi razvoj i izvanučionička nastava u zavičaju., , Husanović Pejnović, D., Školska knjiga, Zagreb., 2011.
 2. Izvanučionička nastava,, , Skok, P., Pedagoški servis., 2002.
Preporučena literatura:
 1. Ekološke ekskurzije,, , Lelas, Z., Školske novine, Zagreb., 1987.
 2. Škola u prirodi: priručnik za učitelje., , Jakovljević, N., Vrgoč, D., Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb., 1999.
10. semestar
MODUL 3: Obrazovanje za održivi razvoj (10. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: