MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

JEZIČNA KULTURA

Šifra: 68122
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Jezična kultura
Kod: VUU 206
Ects: 5 ECTS
Godina: 2., semestar III.
Nastavnici i/ili suradnici: Gordana Laco, Anđela Milinović

Ciljevi predmeta: student utvrđuje i proširuje temeljna znanja gramatike hrvatskoga jezika; upoznaje
se s leksikologijom; upoznaje funkcionalne stilove hrvatskoga književnoga jezika; usustavljuje jezično znanje.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet: odslušani i položeni predmeti Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2.

Sadržaj:
Normativne dvostrukosti u suvremenom hrvatskom pravopisu; suvremena
gramatička norma - normativne dvostrukosti u sklonidbenim oblicima, padežni izrazi,
prijedložni izrazi, glagolska rekcija, veznici i veznički izrazi; tvorbene dvojbe; leksik
hrvatskoga jezika, raslojavanje leksika, uporaba i prilagodba tuđica u hrvatskom
književnom jeziku; funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika, jezičnostilska
sredstva u hrvatskom jeziku.

Oblici provedbe nastave: predavanja, seminari i vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita: studentska izlaganja; kolokviji; pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
Termini konzultacija: