MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe 1

Šifra: 188371
ECTS: 4.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Težište rada leži na proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu i pismenu komunikaciju te ponavljanju i utvrđivanju stečenoga gramatičkog znanja. Teme: Personen und Lebensläufe, Daheim und unterwegs, Zwischen den Kulturen, Arbeit und Studium uključujući planirane jezične radnje (vježbe izražavanja i pisanja). Gramatika: Modalverben, Vergangenheitsformen der Verben, Deklination der Adjektive, Lokalangaben und -sätze, Passiv, Deklination der Substantive, Kausal- und Konsekutivangaben und -sätze, Verben mit präpositionalem Kasus, Konjunktiv II, Rektion der Verben, Wortstellung im Satz.
Prijevodne vježbe ( s njemačkog na hrvatski jezik te jednostavnijih tekstova s hrvatskog na njemački jezik) također su važna komponenta ovog kolegija. Tekstovi koji se prevode tematski su vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.
1. Personen und Lebensläufe (10V) 2. Modalverben (2V) 3. Vergangenheitsformen der Verben (2V) 4. Deklination der Adjektive (2V) 5. Komunikacijske vježbe (2V) 6. Slušne vježbe (2V) 7. Vježbe prevođenja (2V) 8. Daheim und unterwegs (10V) 9. Lokalangaben (2V) 10. Passiv (4V) 11. Komunikacijske vježbe (2V) 12. Slušne vježbe (2V) 13. Vježbe prevođenja (2V) 14. Zwischen den Kulturen (10V) 15. Deklination der Substantive (2V) 16. Kausal- und Konsekutivangaben und -sätze (2V) 17. Verben mit präpositionalem Kasus (2V) 18. Komunikacijske vježbe (2V) 19. Slušne vježbe (2V) 20. Vježbe prevođenja (2V) 21. Arbeit und Studium (12V) 22. Konjunktiv II: Höflichkeit und Irrealität (2V) 23. Rektion der Verben (2V) 24. Wortstellung im Satz (2V) 25. Komunikacijske vježbe (2V) 26. Slušne vježbe (2V) 27. Vježbe prevođenja (2V)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno komunicirati na njemačkom jeziku na (minimalno) B2 razini ZEROJ-a.
 2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći prevesti jednostavnije tekstove s njemačkog jezika.
 3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađeni leksik.
 4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenom i usmenom izražavanju.
 5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći čitati tekstove s razumijevanjem na njemačkom jeziku na razini B2+.
 6. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno usavršavati jezik i primijeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.
 7. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći tečno diskutirati o temama obrađenim na nastavi i u njima primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila).
 8. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno prepričati tekst na njemačkom jeziku odgovarajuće složenosti.
 9. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno razumjeti različite vrste tekstova, prilagođavajući način i brzinu čitanja različitim svrhama čitanja.
 10. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći napisati tekst po diktatu na odgovarajućoj razini složenosti.
Literatura:
 1. Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau B2, , Anne Buscha, Susanne Raven, Szilvia Szita, 2., veränderte Auflage, Schubert Verlag Leipzig, 2016.
 2. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, , Dreyer, Schmitt, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1998.
Preporučena literatura:
 1. Übungsgrammatik Deutsch, , Helbig/Buscha, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2000.
 2. Deutsche Grammatik, Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, , Helbig, Buscha, Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie Leipzig, Berlin, München, 1996.
 3. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, , Hansen-Kokoruš, Renate i dr., Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: