MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe 4

Šifra: 188231
ECTS: 4.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Izvođači: lekt. Iva Grubišić Ćurić - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Jezične vježbe IV nadovezuju se na Jezične vježbe III.
Težište rada leži na proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu i pismenu komunikaciju te ponavljanju i utvrđivanju stečenoga gramatičkog znanja. Teme: Das Reich der Sinne, Geschichte und Politik, Ton, Bild und Wort , Lebenswege uključujući planirane jezične radnje (vježbe izražavanja i pisanja).
Gramatika: Einfache Sätze; Position der Satzglieder; Satzglieder im Mittelfeld, Satzglieder im Nachfeld, Sinngerichtete Infinitivkonstruktionen; Infinitivkonstruktionen und dass-Sätze; Fragesätze als Nebensätze, Relativsätze, Partizipialsätze.
Prijevodne vježbe s njemačkog na hrvatski jezik i obratno također su važna komponenta ovog kolegija. Tekstovi koji se prevode tematski su vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.
1. Das Reich der Sinne (12V) 2. Einfache Sätze (2V) 3. Position der Satzglieder (2V) 4. Satzglieder im Mittelfeld (2V) 5. Satzglieder im Nachfeld (2V) 6. Komunikacijske vježbe (2V) 7. Slušne vježbe (2V) 8. Vježbe prevođenja (1V) 9. Geschichte und Politik (16V) 10. Sinngerichtete Infinitivkonstruktionen (2V) 11. Infinitivkonstruktionen und dass-Sätze (4V) 12. Fragesätze als Nebensätze (2V) 13. Komunikacijske vježbe (2V) 14. Slušne vježbe (1V) 15. Vježbe prevođenja (2V) 16. Ton, Bild und Wort (14V) 17. Relativsätze (2V) 18. Partizipialsätze (2V) 19. Komunikacijske vježbe (2V) 20. Slušne vježbe (2V) 21. Vježbe prevođenja (1V) 22. Lebenswege (8V) 23. Komunikacijske vježbe (2V) 24. Slušne vježbe (2V) 25.Vježbe prevođenja (1V)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno komunicirati na njemačkom jeziku na (minimalno) C1 razini ZEROJ-a.
 2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći prevoditi pisane tekstove vezani uz kompleksnija tematska područja sa hrvatskog na njemački jezik i obratno.
 3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađeni leksik.
 4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenom i usmenom izražavanju.
 5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći čitati tekstove s razumijevanjem na njemačkom jeziku na razini C1.
 6. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno usavršavati jezik i primijeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.
 7. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći tečno diskutirati o temama obrađenim na nastavi i u njima primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila).
 8. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno prepričati sadržaj teksta na njemačkom jeziku odgovarajuće složenosti.
 9. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći iznijeti vlastito mišljenje, prijedloge, reagirati na protuprijedloge i postići dogovor o temama obrađenim u nastavi.
 10. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći održati strukturirano izlaganje po svom izboru na jednu od obrađenih tema u nastavi uz pomoć izrađene misaone mape.
Literatura:
 1. Erkundungen, Deutsch als Fremdsprache: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau C1, , Anne Buscha, Susanne Raven, Szilvia Szita, 2., veränderte Auflage, Schubert Verlag Leipzig, 2016.
 2. Übungsgrammatik Deutsch, , Helbig/Buscha, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2000.
 3. Deutsche Grammatik, , Helbig/Buscha, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2014.
Preporučena literatura:
 1. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, , Hall/Scheiner, Verlag für Deutsch, 2001.
 2. Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, , Dudenredaktion, Duden, Mannheim, 1996.
 3. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, , Hansen-Kokoruš, Renate i dr., Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: