MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe 5

Šifra: 188236
ECTS: 4.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Težište rada leži na proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu i pismenu komunikaciju te ponavljanju i utvrđivanju stečenoga gramatičkog znanja. Kolegij primjenjuje usvojene jezične strukture u usmenom i pismenom izražavanju putem razgovora o zadanoj temi, pisanju sastavaka te usmenom i pisanom iznošenju činjenica i obrazlaganju vlastitog stava na obrađenu temu.
Teme: Sprache und Kommunikation, Vergangenheit und Gegenwart, Stärken und Schwächen, Erziehung und Ausbildung uključujući planirane jezične radnje (vježbe izražavanja i pisanja). Gramatika: (Wiederholung und Vertiefung) Zeitformen der Verben, Verben mit trennbaren oder nicht trennbaren Präfixen, Konjunktiv I und II, Adverbialsätze, Verben und ihre Ergänzungen, Nomen-Verb-Verbindungen, Wortbildung der Nomen, Partizipien als Adjektive, Nominalisierte Adjektive und Partizipien, Relativsätze.
Prijevodne vježbe s njemačkog na hrvatski jezik i obratno također su važna komponenta ovog kolegija. Tekstovi koji se prevode tematski su vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.
1. Sprache und Kommunikation (10V) 2. Wiederholung und Vertiefung: Zeitformen der Verben, Verben mit trennbaren oder nicht trennbaren Präfixen, Konjunktiv I und II (8V) 3. Komunikacijske vježbe (2V) 4. Slušne vježbe (2V) 5. Vježbe prevođenja (2V) 6. Vergangenheit und Gegenwart (10V) 7. Wiederholung und Vertiefung: Adverbialsätze (2V)
8. Komunikacijske vježbe (2V) 9. Slušne vježbe (2V) 10.Vježbe prevođenja (2V) 11. Stärken und Schwächen (14V) 12. Wiederholung und Vertiefung: Verben und ihre Ergänzungen, Nomen-Verb-Verbindungen, Wortbildung der Nomen (6V) 13. Komunikacijske vježbe (2V) 14. Slušne vježbe (2V) 15. Vježbe prevođenja (2V) 16. Erziehung und Ausbildung (10V) 17. Wiederholung und Vertiefung: Partizipien als Adjektive, Nominalisierte Adjektive und Partizipien, Relativsätze (6V) 18. Komunikacijske vježbe (2V) 19. Slušne vježbe (2V) 20. Vježbe prevođenja (2V)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno komunicirati na njemačkom jeziku na (minimalno) C2 razini ZEROJ-a.
 2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađeni leksik.
 3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenom i usmenom izražavanju.
 4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći čitati tekstove s razumijevanjem na njemačkom jeziku na razini C2.
 5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno usavršavati jezik i primijeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.
 6. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći tečno diskutirati o temama obrađenim na nastavi i u njima primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila).
 7. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći logički izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom uključiti u raspravu drugih govornika.
 8. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline,
  razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.
 9. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatraju važnim.
Literatura:
 1. Erkundungen, Deutsch als Fremdsprache: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau C2, , Anne Buscha, Susanne Raven, Mathias Toscher, Schubert Verlag Leipzig, 2014.
 2. Tatsachen über Deutschland, , https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/system/files/.../tatsachen_2015_deu.pdf, Societäts-Verlag, Frankfurt/Main, .
Preporučena literatura:
 1. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, , Götz, Redaktion Langenscheidt, München und Wien, 2015.
 2. Duden: Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle: Richtiges und gutes Deutsch, Band 9, , Dudenredaktion, Dudenverlag, Berlin, 2019.
 3. Fehlerfreies und gutes Deutsch, , Wahrig, Bertelsmann Lexikon Institut, 2003.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: