MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Lutkarska animacija s praktikumom

Šifra: 180373
ECTS: 6.0
Nositelji: pred. Marica Grgurinović
Izvođači: pred. Marica Grgurinović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Usvajanje teoretskih znanja o lutkarskoj animaciji i osposobljenost za primjenu različitih tehnika lutkarske animacije.
Literatura:
  1. Mrkšić, Borislav: Riječ i maska
  2. Mrkšić, Borislav: Drveni osmijesi
  3. Rudman, B.: Lutkarstvo i velikani modernizma
  4. Kroflin, Livija: Duša u stvari, osnovne lutkarske tehnike i njihova primjena
  5. Županić Benić, M.: O lutkama i lutkarstvu
Preporučena literatura:
  1. Varl, B.: Moje lutke (sv.1-5)
4. semestar
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: