MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Anketa

Glasovanje je završilo!

Latinski jezik za povjesničare, I.

Šifra: 67651
ECTS: 2.0
Nositelji: mr. sc. Jure Hrgović
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Dragić - Predavanja
mr. sc. Jure Hrgović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Latinsko pismo, glasovi i naglasak. Tradicionalan i klasičan izgovor latinskoga jezika. Temelji latinske gramatike; promjenjive vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi, brojevi, zamjenice). Deklinacija, konjugacija, komparacija. Nepromjenjive vrste riječi. Vrste rečenica. Glasovne promjene. Prevođenje jednostavnijih tekstova. Značaj latinske paremiologije. Latinskim paremiologizmima obogatiti govorničke vještine i uvježbati pravilan izgovor latinskih riječi i rečenica. Temeljno znanje latinskoga jezika ima opće kulturni značaj.
Ishodi učenja:
 1. Pravilno čitati latinski jezik.
 2. Razviti govorničke vještine.
 3. Nabrojati i definirati vrste riječi.
 4. Deklinirati i konjugirati latinske riječi.
 5. Komparirati pridjeve.
 6. Spoznati značaj latinskih paremiologizama u govorima državnika.
 7. Spoznati edukativnost i didaktičnost latinske paremiologije.
 8. Uočiti hrvatske riječi latinskoga podrijetla.
 9. Uočiti internacionalizme latinskoga podrijetla.
 10. Bolje razumijevanje hrvatskoga jezika.
Literatura:
 1. Elementa Latina, Prevođenje odabranih poglavlja latinskih književnika, povjesničara i retoričara., Gortan Veljko, Gorski, Oton, Pauš, Pavao,, Zagreb: Školska knjiga., 1995.
 2. Latinski jezik Scylla, , Knezović, Pavao; Demo, Šime., Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu., 2005.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački
Termini konzultacija: