MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodologija prevođenja-teorija i praksa

Šifra: 117709
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nataša Stojan
Izvođači: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet razvija prevoditeljske kompetencije s naglaskom na složenosti prevođenja specijaliziranih, stručnih tekstova i na potrebnim nelingvističkim vještinama. Te kompetencije uključuju razlike između općih kompetencija vladanja materinjim i stranim jezikom i vještina koje su specifične za prevoditeljsku praksu. Nakon odslušanog kolegija metodike prevođenja student/ica stječe sposobnost pismenog prevođenja teških znanstvenih i stručnih tekstova s hrvatskog jezika na strani jezik (u kratkom roku) tako da prijevod zadovoljava standarde sadržaja i jezika. Također stječe kompetencije usmenog (konsekutivnog i simultanog) prevođenja izlaganja na međunarodnim skupovima brzo i bez grešaka.
Predmet razvija komunikacijsku kompetenciju koja uključuje lingvističku kompetenciju (vladanje jezikom, materinjim i stranim), kulturološku kompetenciju, tekstualnu kompetenciju, kompetenciju poznavanja određene struke, istraživačku kompetenciju (analiza i sinteza) te kompetenciju prenošenja poruke.
Literatura:
  1. Gile, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Benjamins Translation Library. Volume 8. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
    Kiraly, D.C. (1995). Pathways to Translation. Pedagogy and Process. Kent, Ohio; London, England: Kent University Press.
    Lambert, S. i Moser-Mercer, B. (1994). Bridging the Gap: Empirical research in simultaneous interpretation. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija: