MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Muzejska pedagogija s praktikumom

Šifra: 180391
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić
Izvođači: Jelena Jovanović - Vježbe u praktikumu
Vedrana Premuž Đipalo - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Igraonice i radionice kao oblici muzejske pedagoške djelatnosti.2. Tradicionalni pristup u organizaciji muzejskih radionica za djecu predškolske dobi.3. Suvremeni pristup u organizaciji muzejskih radionica za djecu predškolske dobi.4. Dimenzije stvaranja muzejskih radionica.5. Prostorno-materijalna dimenzija organizacije muzejskih radionica.6. Socio-pedagoška dimenzija organizacije muzejskih radionica.7. Strategije podupiranja djetetovog istraživanja i interakcije s artefaktima u muzeju.8. Muzejska iskustva u radu s djecom predškolske dobi u muzejima za umjetnost i obrt.10. Muzejska iskustva u radu s djecom predškolske dobi u arheološkom muzeju.11. Muzejska iskustva u radu s djecom predškolske dobi u etnografskom muzeju. 12. Muzejska iskustva u radu s djecom predškolske dobi u povijesnom muzeju.13. Muzejska iskustva u radu s djecom predškolske dobi u pomorskom muzeju.14. Muzejska iskustva u radu s djecom predškolske dobi u prirodoslovnom muzeju.15. Muzejska iskustva u radu s djecom predškolske dobi u tehničkom muzeju
Ishodi učenja:
  1. Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju prepoznati muzej kao kontekst stjecanja iskustva
  2. Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju kreirati odgojno-obrazovni kontekst u muzeju kao poticajno-razvojni, po mjeri djece i svakog djeteta posebno, tj. u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese
  3. Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju razviti sposobnosti refleksivnog praktičara koji kontinuirano vrednuje učinke svojih postignuća
  4. Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju razvijati vještine vođenja muzejskih radionica za djecu
  5. Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju demonstrirati sklonost timskom radu i suradnji utemeljenoj na partnerskim odnosima.
Literatura:
  1. Suradnja dječjeg vrtića i muzeja u upoznavanju baštine, Zbornik radova 2. dani otočkih dječjih vrtića, , Nenadić-Bilan, D., Klarin, M., Hvar, 2001.
  2. Pathways Among Objects and Museum Visitors. u: Paris, S. G., Perspectives on Object-Centered Learning in Museums, , Morrisey, K. A., Lawrence Erlbaum Associate teachers,New Jersey:, 2002.
3. semestar
MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: