MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Njemačka književnost 18. stoljeća

Šifra: 188224
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Erstić
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Erstić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je dobivanje uvida u njemačku književnost 18. stoljeća u europskom društveno-povijesnom kontekstu. Koristeći znanje stečeno u prethodnim književnim kolegijima, studenti će proučavati i kritički prosuđivati o najvažnijim književnim pojavama, kao i o autorima i djelima tog razdoblja.
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći:
  - razlikovati specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u 18. stoljeću
 2. - objasniti razne povijesne, kulturalne, političke i društvene utjecaje na razvoj prosvjetiteljstva, Sturm und Dranga i Weimarske klasike
 3. - analizirati i interpretirati odabrana književna djela iz 18. stoljeća u zadanom kontekstu
 4. - argumentirano raspravljati o najvažnijim značajkama i autorima njemačke književnosti 18. stoljeća
 5. - razlikovati i tumačiti književne fenomene toga razdoblja u europskom kulturnom i društveno-političkom kontekstu
 6. - sastaviti seminarski rad na zadanu temu iz područja njemačke književnosti 18. stoljeća
Literatura:
 1. Geschichte der deutschen Literatur. Band 2. Aufklärung, , Willems, Gottfried, Böhlau Verlag, 2013.
 2. Geschichte der deutschen Literatur. Band 3. Goethezeit, , Willems, Gottfried, Böhlau Verlag, 2013.
 3. Deutsche Literaturgeschichte, , Gigl, Claus, Stark, 2014.
Preporučena literatura:
 1. Sturm und Drang, , Jürgensen, Christoph / Irsigler, Ingo, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
 2. Weimarer Klasik: Portrait einer Epoche, , Runge, Manuela / Borchmeyer, Dieter, Beltz, Athenäum, 1998.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: