MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Njemačka književnost 20. stoljeća I

Šifra: 215484
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
Izvođači: prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je dobivanje uvida u njemačku književnost nastalu krajem 19. stoljeća, kao i u prvoj polovici 20. stoljeća. Koristeći znanje stečeno u prethodnim književnim kolegijima, studenti će u europskom kontekstu proučavati i kritički prosuđivati o najvažnijim književnim pojavama, autorima i djelima od naturalizma no kraja 2. svjetskog rata.
Ishodi učenja:
 1. -razlikovati specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u prvoj polovici 20. stoljeća
 2. - objasniti razne povijesne, kulturalne, političke i društvene utjecaje na razvoj njemačke književnosti u prvoj polovici 20. stoljeća
 3. -analizirati i interpretirati odabrana književna djela iz 19. stoljeća u zadanom kontekstu
 4. -argumentirano raspravljati o najvažnijim značajkama i autorima njemačke književnosti prve polovice 20. stoljeća
 5. -razlikovati i tumačiti književne fenomene tog razdoblja u europskom kulturnom i društveno-političkom kontekstu
 6. -sastaviti seminarski rad na zadanu temu iz područja njemačke književnosti prve polovice 20. stoljeća
Literatura:
 1. Einführung in die Literatur der Weimarer Republik, , Streim, Gregor:, WBG, 2009.
 2. Avantgarde und Moderne 1890-1933. J. B. Metzler, , Fähnders, Walter, J. B. Metzler, 2010.
 3. Deutschsprachige Literatur 1933-1945: eine Einführung, , Streim, Gregor, Erich Schmidt Verlag, 2015.
Preporučena literatura:
 1. Geschichte der deutschen Literatur. Band 5., , Willems, Gottfried, Böhlau Verlag, 2013.
 2. Wiener Moderne. Sammlung Metzler, Stuttgart 2007., , Lorenz, Dagmar, Metzler, 2007.
 3. Thomas Mann. Ein Porträt für seine Leser, , Kurze, Hermann, C. H. Beck, 2009.
 4. Literatur um 1900. Naturalismus-Fin de Siecle-Expressionismus, , Ajouri, Philip, Akademie Verlag, 2009.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: