MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove latinskog jezika

Šifra: 130520
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: mr. sc. Jure Hrgović - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Latinsko pismo, glasovi i naglasak. Tradicionalan i klasičan izgovor latinskoga jezika. Temelji latinske gramatike; promjenjive vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi, brojevi, zamjenice). Deklinacija, konjugacija, komparacija. Nepromjenjive vrste riječi. Vrste rečenica. Glasovne promjene. Prevođenje jednostavnijih tekstova. Značaj latinske paremiologije. Latinskim paremiologizmima obogatiti govorničke vještine i uvježbati pravilan izgovor latinskih riječi i rečenica. Temeljno znanje latinskoga jezika ima opće kulturni značaj.
Ishodi učenja:
 1. 1. Pravilno čitati latinski jezik.
  2. Nabrojati i definirati vrste riječi.
  3. Deklinirati i konjugirati latinske riječi.
  4. Komparirati pridjeve.
  5. Spoznati značaj latinskih paremiologizama u govorima državnika.
  6. Spoznati edukativnost i didaktičnost latinske paremiologije.
  7. Uočiti hrvatske riječi latinskoga podrijetla.
  8. Uočiti internacionalizme latinskoga podrijetla.
  9. Bolje razumijevanje hrvatskoga jezika.
  10. Razviti govorničke vještine.
Literatura:
 1. Elementa Latina, Latinsko pismo, vrste riječi, deklinacija, konjugacija., Gortan Veljko, Gorski, Oton, Pauš, Pavao,, Zagreb: Školska knjiga., 1995.
2. semestar
Obavezni/ fakultativni - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti 2 - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)

4. semestar
Obavezni/ fakultativni - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: