MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Odabrana poglavlja antičke umjetnosti

Šifra: 71168
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Torlak
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Torlak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kritičko sagledavanje pojedinih segmenata antičke umjetnosti kroz odabrane teme i analizu spomenika rimskih gradova Dalmacije
Ishodi učenja:
 1. Analizirati i kritički prosuditi arhitekturu različitih razdoblja uz primjenu relevantnih znanja i vještina stečenih na kolegijima prve godine studija
 2. Objasniti osnovne arhitektonske i umjetničke radionice
 3. Klasificirati spomeničku građu u kategorije definirane stilom i kronologijom
 4. Diskutirati o problemskim temama antičke baštine
 5. Primjeniti stečeno znanje u svrhu razumijevanja općeg razvoja povijesti umjetnosti
Literatura:
 1. Split od carske palače do Grada, , J. Belamarić, , 1997.
 2. Antička Salona, , N. Cambi, , 1991.
 3. Tyche (Fortuna) Salonitana, , M. Abramić, VAHD 52, Split, 1935.
 4. Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, , J. Brunšmid, , 1998.
 5. Palača cara Dioklecijana u Splitu, , F. Bulić - Lj. Karaman, , 1927.
 6. Antika, , N. Cambi, 2002, .
 7. Izabrani spisi, , E. Dyggve, , 1989.
 8. Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije, , J. Jeličić Radonić, , 2014.
1. semestar
Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ana Torlak:

  Konzultacije po dogovoru uz najavu elektroničkom poštom na atorlak@ffst.hr.

  Lokacija: