MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove vokalne tehnike s praktikumom

Šifra: 180376
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijo Krnić
Izvođači: doc. dr. sc. Marijo Krnić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Usvojiti temeljna znanja i vještine osnova vokalne tehnike. Razviti interes za vokalnu glazbu. Razvijanje individualnih pjevačkih sposobnosti i teoretskih znanja na području vokalne tehnike.
Sadržaj predmeta:
Predavanja: 1. Uvod u osnove vokalne tehnike 2. O pjevanju općenito 3. Pjevanje i disanje 4. Kako nastaje pjevački ton 5. Fonatorni organ, vokalni instrument 6. Opis i primjena osnovnih rezonantnih dijelova 7. Osnovne kvalitete glasa 8. Registri ljudskih glasova 9. Podjela pjevačkih glasova 10. Dječji glasovi 11. Razlike između dječjega i odrasloga glasa 12. Dikcija 13. Pogrešne zvučne pojave u pjevanom glasu 14. Pogreške u intoniranju zadane tonske visine 15. Vježbe za disanje, impostaciju, razvoj i artikulaciju glasa
Vježbe:1. Držanje tijela pri pjevanju 2. Vježbe za ispravno držanje i opuštanje tijela 3. Vježbe za govor, mimiku i izraz lica 4. Vježbe disanja 5. Vježbe disanja 6. Vokalno tehničke vježbe 7. Vokalno tehničkevježbe 8. Izvođenje kraćih pjevanih dionica u grupi i pojedinačno 9. Izvođenje kraćih pjevanih dionica u grupi i pojedinačno 10. Izvođenje kraćih pjevanih dionica u grupi i pojedinačno 11. Tehničke vježbe i vježbe disanja 12. Tehničke vježbe i vježbe disanja 13. Izvođenje kraćih pjevanih dionica u grupi i pojedinačno 14. Vježbe samostalnog vođenja pjevačke probe 15. Sinteza obrađenog gradiva na primjerima zadanih pjesama
Ishodi učenja:
  1. pravilno interpretirati temeljne pojmove vokalne tehnike
  2. definirati i razlikovati vrste disanja
  3. svirati i pjevati vježbe za upjevavanje
  4. prepoznati i ispraviti akustičke vokalno-tehničke pogreške
  5. primijeniti usvojeno znanje u radu s dječjim zborom i djecom predškolske dobi
Literatura:
  1. Umjetnost pjevanja, , Lhotka-Kalinski, I., Zagreb: Školska knjiga, 1975.
  2. Osnove vokalne tehnike, , Špiler, B., Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu, 1973.
  3. Pjevam s veseljem, , Vidulin, S., Pula: Corrlin, 2003.
Preporučena literatura:
  1. Traktat o pedagogiji umjetničkog pjevanja, , Gjuranec, M., Zagreb: vlastita naklada, 1988.
  2. Umjetnost solo pjevanja, , Špiler, B., Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu, 1972.
3. semestar
MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: