MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PARTNERSTVO OBITELJI I ŠKOLE

Šifra: 68091
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
Izvođači: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti će steći osnovna - opća znanja iz područja studija; moći prepoznati, razumijevati i uvažavati osobitosti partnerstva obitelji i lokalne zajednice; cilj je osposobiti studente za primjereno i pravodobno odgovaranje na specifične potrebe članova obitelji; uspješno usmeno i pismeno komuniciranje te prezentiranje vlastitih uradaka; razvijati vještine korištenja informacija iz različitih izvora te ih koristiti u praktične svrhe; te poticati studente za timski rad.
Ishodi učenja:
 1. Pravilno interpretirati temeljne pojmove iz područja partnerstva obitelji i lokalne zajednice (obitelj, ustanove, zajednica, suradnja vs. partnerstvo)
 2. Analizirati i argumentirano objasniti različite teorije i pristupe razumijevanju partnerstva obitelji i lokalne zajednice
 3. Osmisliti plan i samostalno izvesti aktivnosti namijenjene jačanju roditeljskih/učiteljskih kompetencija
 4. Izraditi konkretan plan i program aktivnosti usmjerenih izgradnji partnerstva te program pedagoškog obrazovanja roditelja
 5. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja partnerstva obitelji i zajednice
 6. Samostalno voditi djelotvoran razgovor s roditeljima i ostalim čimbenicima odgojno-obrazovnog procesa
Literatura:
 1. , Handbook of school-family partnership (2010). Christenson, S.L. & Reschly, A.L. (Ed.), Taylor & Francis
  Ljubetić, M. (2014). Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice. Zagreb: Element.
  Ljubetić, M. (2011). Partnerstvo obitelji, vrtića i škole - vježbe, zadatci, primjeri Zagreb:Školska knjiga.
  Maleš, D. (1988) Suradnja predškolske ustanove i obitelji kao pretpostavke uspješnog odgojnog djelovanja. Pojavni oblici poremećaja u ponašanju djece u predškolskim ustanovama i uvjeti života u obitelji. Zagreb, Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu.
  Spajić-Vrkaš, V; Stričević, I; Maleš, D; Matijević, M. (2004) Poučavati prava i slobode: priručnik za učitelje osnovne škole s vježbama za razrednu nastavu. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo., , , .
 2. Sukonstrukcija znanja i stjecanje pedagoških vještina u visokoškolskoj nastavi na daljinu, , Maja Ljubetić, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2020.
Preporučena literatura:
 1. , LaRocque, M.; Kleiman, I.;Darling,S.M. (2011). Parental Involvement: The Missing Link in School Achievement, Preventing School Failure: Alternative Education for Chidren and Youth, 55:3, 115-122.
  Alivernini, F.; Lucidi, F. (2011). Relationship Between Social Context, Self-Efficacy, Motivation, Academic Achievement, and Intention to Drop Out of High School: A Longitudinal Study, The Journal of Educational Research, 104:4, 241-252.
  Hornby, G.; Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: an explanatory model, Educational Review, 63:1, 37-52,
  Hiatt-Michel, D. B., Hands, C.M. (2010). Family Involvement Policy, Research and Practice. In: Hiatt-Michel, D. B. (ur.) Promising Practices to Support Family Involvment in School. Information Age Publiching, Inc.,
  Lines, C., Miller, G. E., Artur-Stanley, A. (2011) The Power of Family-School Partnering (FSP): A practical Guide for School Mental Helth Professionals and Educators. New York, Routledge, Taylor& Francis Groupe.
  Maleš, D. (1995) .Pedagoško obrazovanje roditelja. U: Pedagoško obrazovanje roditelja. Međunarodni znanstveni kolokvij. Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Pedagoški fakultet u Rijeci.
  Maleš, D. (1996). Od nijeme potpore do partnerstva između obitelji i škole. Zagreb, U: Društvena istraživanja god. 5, br. 1 (21), (str.75-87).
  Ljubetić, M. (2000). Važno je znati kako živjeti. Zagreb, Alinea., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : OBITELJSKA PEDAGOGIJA
7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: