MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Planiranje i programiranje kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju

Šifra: 180401
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
Izvođači: dr. sc. Bojan Babin - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Usvajanje znanstvenih spoznaja o planiranju, programiranju i organizaciji tjelesnog vježbanja i procesa motoričkog učenja u ranom predškolskom uzrastu; Usvajanje znanstvenih spoznaja o primjeni specifičnih metodičkih postupaka, oblika i sadržaja tjelesnog vježbanja i motoričkog učenja kod djece ranog predškolskog uzrasta

Sadržaj predmeta:
- Provedba procesa tjelesnog vježbanja i motoričkog učenja sukladno specifičnostima biološkog rasta i razvoja različitih dobnih skupina u ranom i predškolskom uzrastu
- Metodički postupci, oblici, forme i sadržaji procesa tjelesnog vježbanja i motoričkog učenja u ranom i predškolskom uzrastu
- Operatori za razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti važnih za ove senzibilne faze (koordinacija, ravnoteža, preciznost i fleksibilnost)
- Modeliranje i primjena kinezioloških operatora integralnog razvoja djeteta koji objedinjuju psihološku, sociološku i kognitivnu dimenziju, naročito u suglasju s estetskim, likovnim i glazbenim izričajima
- Raspored, doziranje i optimizacija ekstenziteta te intenziteta opterećenja i operatora vježbanja
- Analiza efikasnosti provedbe kinezioloških tretmana u ranom i predškolskom uzrastu
Ishodi učenja:
 1. Objasniti cilj, zadaće, metode i postupke u planiranju i programiranju kinezioloških tretmana u ranom i predškolskom uzrastu
 2. Napraviti planove i programe godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog kineziološkog transformacijskog postupka za djecu u ranom i predškolskom uzrastu
 3. Definirati raspored, doziranje i optimizaciju opterećenja u odnosu na cilj kineziološkog tretmana
 4. Analizirati efekte kineziološkog tretmana
Literatura:
 1. Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, , Findak, V., Delija, K., Školske novine, Zagreb, 1997.
 2. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, , Findak, V., Delija, K., Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Primijenjena kineziologija u školstvu - motorička znanja, , Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B., Prot, F., Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
 4. Primijenjena kineziologija u školstvu -NORME, , Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B., Hrvatski pedagoško- književni zbor, Zagreb, 1992.
 5. Usporedba antropoloških karakteristika djece rane i predškolske dobi nakon četveromjesečnog tretmana, , Dubovac, D., Diplomski rad, FF Split, 2019.
 6. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, , Grupa autora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, 2018.
 7. Kineziološki priručnik za odgojitelje, , Prskalo, I., Findak, V., Visoka učiteljska škola, Petrinja, 2004.
4. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: