MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgojitelja

Šifra: 180366
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
Izvođači: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje strukturnih sastavnica odgojiteljske profesije te profesionalnog razvoja kao i sustava cjeloživotnog učenja odgojitelja.
Ishodi učenja:
 1. Nabrojati i opisati osnovne karakteristike profesije i primijeniti ih na odgojiteljsku
  profesiju.
 2. Opisati i razumjeti doprinos inicijalnog obrazovanja i trajnog profesionalnog
  usavršavanja razvoju profesionalnosti i profesionalnog identiteta.
 3. Evaluirati značaj cjeloživotnog profesionalnog razvoja.
 4. Razumjeti koncept refleksivne prakse.
 5. Analizirati i procijeniti pristupe razvoju odgojiteljske profesije u hrvatskom kontekstu.
Literatura:
 1. Življenje djece u vrtiću, poglavlja 4, 5 i 6, Miljak, A., Zagreb: SM naklada, 2009.
 2. Dječji vrtić - zajednica koja uči, , Slunjski, E., Zagreb: SM naklada, 2008.
 3. Odgajatelj kao refleksivni praktičar, , Šagud, M., Petrinja: Visoka učiteljska škola, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Ljudski kapital-od predškolskog odgoja do cjeloživotnog učenja, , Keeley B., Zagreb: Educa, 2007.
 2. Odrazi sveučilišnog obrazovanja odgojitelja na koncept novog profesionalizma: izazovi i dileme, D. Bouillet., M. Matijević, (ur.), Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja, Krstović, J., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.
 3. Autonomija odgajatelja i razvoj njegovih kompetencija., , Šagud, M., Jurčević-Lozančić, A., Zenica: Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, 2012.
4. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: