MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PRIRODOSLOVLJE

Šifra: 68099
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Restović
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Restović - Seminar

Marina Ugrin - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 15
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni je cilj kolegija da student ovlada osnovama iz sadržaja prirodoslovlja, s naglaskom na poznavanje temeljnih zakona života, prirodnih pojava i prirodnih zakona, te karakteristika žive prirode, s posebnim osvrtom na čovjeka i njegovo zdravlje, uz stjecanje općih i specifičnih kompetencija za kvalitetan rad u nastavnom procesu i primjenu u svakodnevnom životu. Nakon položenoga ispita studenti će biti osposobljeni za prijenos znanja o prirodoslovnim znanostima, znanosti o živim bićima i životnim procesima, te osnovnim načelima na kojima se temelji život.

PREDAVANJA:
1. Uvod u kolegij.
2. Razvoj života.
3. Kemijska građa živih bića.
4. Raznolikost organizama.
5. Stanica, građa i funkcija staničnih organela.
6. Kemizam i metabolizam stanice.
7. Stanični i životni ciklus.
8. Molekularna biologija i suvremena genetika.
9. Biljka cvjetnjača.
10. Zoologija, bezkralježnjaci i kralježnjaci
11. Osnove anatomije i fiziologije čovjeka 1.dio
12. Osnove anatomije i fiziologije čovjeka 2.dio
13. Čovjek i zdravlje.
14. Ekologija, osnovni pojmovi.
15. Ekologija, zaštita prirode.

SEMINARI:
1. Teorija velikog praska
2. Atomi i molekule
3. Periodni sustav elemenata i biogeni elementi
4. Kovalentna i ionska kemijska veza
5. Organski spojevi: Ugljikohidrati, kemijska građa i biološki značaj
6. Organski spojevi: Masti, kemijska građa i biološki značaj
7. Organski spojevi: Proteini i nukleinske kiseline, kemijska građa i biološki značaj
8. Virusi
9. Bakterije
10. Energija (vrste i prijenos E, prvi i drugi zakon termodinamike)
11. Kemijske reakcije i energija. Egzotermne i endotermne kemijske reakcije
12. Vrste i sastav otopina. Zasićena, nezasićena i prezasićena
13. Difuzija i osmoza
14. Enzimi, struktura i uloga
15. Molekula DNA, građa i uloga
16. Mitoza
17. Mejoza
18. Gregor Mendel i genetika
19. Rekombinantna DNA
20. Projekt ljudski genom
21. Fotosinteza
22. Gibanje biljaka
23. Termoregulacija kralježnjaka
24. Briga za mlade kod kralježnjaka
25. Pubertet, razdoblje sazrijevanja
26. Problemi ovisnosti
27. Cjepiva i cijepljenje
28. Evolucija čovjeka
29. Najčešće zarazne bolesti kod djece
30. AIDS
31. Onečišćenje zraka i voda
32. Nastanak i posljedice ozonskih rupa
33. Gospodarenje otpadom

VJEŽBE:
1. Herbar i herbariziranje biljaka.
2. Terenska nastava. Supralitoral, mediolitoral i infralitoral. Park šuma Marjan, sakupljanje algi i biljaka slanuša.
3. Terenska nastava. Park šuma Marjan, sakupljanje biljaka za herbar.
4. Periodni sustav elemenata.
5. Fizikalna svojstva vode. Agregatna stanja vode, Tv i Tl vode, voda kao otapalo, toplinski kapacitet vode, površinska napetost vode, tvrdoća vode.
6. Dokazivanje ugljikohidrata (škroba), lipida i bjelančevina.
7. Mikroskop i mikroskopiranje biljne i životinjske stanice. Pokožica luka i epitelne stanice iz sluznice usta. Život u kapljici vode.
8. Dijelovi sjemenke, klijavost i uvjeti klijanja. Utjecaj kiselih kiša na biljke.
9. Fotosinteza, disanje biljke i čovjeka, dokazi CO2.
10. Zrak, osnovna fizikalna svojstva.
11. Tlo kao uvjet života.
12. Mjerenje krvnog tlaka i pulsa. Izrada modela pluća.
13. Izrada piramide zdrave prehrane.
14. Osjetila. Miris, okus, kožna osjetila.
Literatura:
 1. OpenStax College: Biology.
 2. Vascular Plants taxonomy and Bibliography of Croatian Flora.: Vascular Plants taxonomy and Bibliography of Croatian Flora.
 3. Delić, A., Vijtiuk, N.: Prirodoslovlje
 4. Pevalek-Kozlina, B., Springer, O. P.: Živi svijet 3, Fiziologija čovjeka i životni procesi u biljkama
 5. Novoselić, D., Vidović, Lj.: Čovjek i zdravlje
Preporučena literatura:
 1. CK-12 Foundation.: Life science.
 2. Bačić, T., Erben, R., Krajačić, M.: Raznolikost živoga svijeta
 3. Cooper, G. M., Hausman, R. E.: Stanica: molekularni pristup
 4. Springer, O., Papeš, D., Kalafatić, M.: Biologija 4: Genetika, Evolucija, Ekologija
 5. Sikirica, M., Korpar-Čolig, B.: Kemija s vježbama 1 i 2
 6. Paar, V.: Fizika 4
 7. Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: