MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi

Šifra: 185144
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija produbiti znanje iz padežnog sustava hrvatskoga standardnog jezika kako bi studenti imali što jasniju predodžbu o odnosima riječi u rečenici. Osposobiti studente za snalaženje u padežnom sustavu hrvatskoga standardnog jezika.

1. Uvodno predavanja, pregled literature i pregled istraživanja padežnog
sustava hrvatskoga standardnog jezika. (2P)
Uvod, podjela seminarskih tema. (1S)
2. Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika; općenite karakteristike. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
3. Odnos površinskih i dubinskih padeža; pregled različitih teorijskih pristupa
(2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
4. Pregled padežnih sustava svjetskih i slavenskih jezika. Specifičnosti
hrvatskoga padežnog sustava u odnosu na ostale slavenske jezike. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
5. Povijesni pregled padežnog sustava hrvatskoga jezika. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
6. Deklinacija imenica, vrste deklinacija(2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
7. Deklinacija pridjeva, zamjenica i brojeva, vrste deklinacija(2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
8. Deklinacija stranih riječi, imena. Utjecaj stranih jezika na padežni sustav
hrvatskoga standardnog jezika. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
9. Sintaksa padeža: Nominativ, sintaktička uloga nominativa, Vokativ. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
10. Sintaksa padeža: Genitiv, sintaktičke uloge genitiva, vrste
besprijedložnih genitiva. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
11. Sintaksa padeža: Dativ, sintaktička uloga dativa, negranična direktivnost,
odnos dativa i akuzativa. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
12. Sintaksa padeža: Akuzativ, sintaktička uloga akuzativa, prijelaznost glagola, besprijedložni i prijedložni objekt. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
13. Sintaksa padeža: Lokativ, prostorno značenje lokativa. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
14. Sintaksa padeža: Instrumental, sintaktička uloga instrumentala. (2P)
Studentski seminar, rasprava o zadanoj temi. (1S)
15. Zaključak i ponavljanje
Literatura:
 1. Babić, Stjepan; Brozović, Dalibor: Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika
 2. Barić i dr.: Hrvatska gramatika
 3. Marković, Ivan: Uvod u jezičnu morfologiju (odabrana poglavlja)
 4. Silić, Josip; Pranjković, Ivo: Gramatika hrvatskoga jezika
Preporučena literatura:
 1. Babić, Stjepan: Zatvorenost i- sklonidbe u hrvatskome književnome jeziku
 2. Jakobson, Roman: O jeziku (poglavlje: Doprinos općoj teoriji padeža)
 3. Marković, Ivan: Do kosti: imenice hrvatske i sklonidbe
 4. Peti, Mirko: Kojoj skupini imenskih riječi pripadaju pluralia tantum
 5. Pišković, Tatjana: Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku
 6. Pranjković, Ivo: Hrvatska skladnja
 7. Stanić, Milija: Tipovi imeničkih deklinacija našeg jezika
3. semestar
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (kulturološki smjer)
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: