MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Praktikum i školska praksa

Šifra: 147607
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirjana Semren
doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina
Izvođači: doc. dr. sc. Mirjana Semren - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 35
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje za ciljano, objektivno i refleksivno promatranje nastavnog procesa i razvijanje svijesti o komponentama nastavničke kompetencije. Samostalno planiranje i izvedba nastavnog sata s naglaskom na sposobnost procjene učinkovitosti različitih nastavnih strategija i ovladavanje osnovnim vještinama upravljanja razredom. Povezivanje teorijskih spoznaja iz relevantnih kolegija s primjerima iz nastavne prakse. Studenti će se osposobiti za kritičko razmišljanje o vlastitim, ali i tuđim, nastavnim satovima.
Ishodi učenja:
 1. Po završetku navedenog kolegija, studenti će moći:
  ciljano, objektivno i refleksivno promatrati mentorovu nastavu
 2. pojasniti važnost komponenti nastavničke kompetencije i potrebi razvijanja
  navedene kompetencije
 3. analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata
 4. samostalno planirati nastavu i izrađivati dodatne materijale
 5. analizirati vlastitu i tuđu nastavnu pripremu za održavanje nastavnog sata
 6. samostalno održati nastavu te dati kritički osvrt na svoju izvedbu i cjelokupni tijek nastavnog sata
 7. analizirati učinkovitost različitih strategija i tehnika poučavanja
 8. izvijestiti o tijeku i kvaliteti nastavnih sati drugih studenata
  primijeniti osnovne vještine upravljanja razredom
Literatura:
 1. , Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press., , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: