MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Plesne strukture s praktikumom

Šifra: 180380
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: doc. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Utjecaj kineziološkog programa kreativnog pokreta i ritmike na razvoj i održavanje različitih antropoloških karakteristika.
1. Povijest plesa u svijetu i Hrvatskoj.
2. Plesni stilovi i podjele plesova.
3. Utjecaj kineziološkog programa kreativnog pokreta i ritmike na razvoj i održavanje različitih antropoloških karakteristika.
4. Metode poučavanja slobodnog plesnog pokreta usmjerenog na poticanje dječje mašte i kreativnosti u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja.
5. Metode razvijanja kinestetičkog senzibiliteta koje izaziva tijelo u plesno ritmičkom pokretu.
6. Kreativni pokret i ritmika kao terapija za djecu s posebnim potrebama.
7. Osam osnovnih tema Rudolfa Labana i oblikovanje kratkih plesno ritmičkih kompozicija i improvizacija.
8. Uloga pokreta u poučavanju i izražavanju glazbe prema Emil Jaques Dalcrozeu.
9. Metode razvijanja osjećaja za metar i jednostavne ritmove uz obradu brojalica u pokretu, te kreiranja kratkih koreografija i predstava ;ispričana priča pokretom.
10. Plesni zapisi.
Ishodi učenja:
 1. opisati plesne strukture
 2. opisati elemente tehnike izvođenja
 3. analizirati antropološka obilježja plesača
 4. integrirati trenažne operatore
 5. objasniti pravilnu izvedbu elemenata
 6. predlagati nove trenažne operatore
 7. izvoditi elemente tehnike plesnih struktura
 8. prikazati elemente tehnike
 9. izvoditi metodske vježbe za usvajanje elemenata plesnih struktura
Literatura:
 1. Plesne strukture (udžbenik), , Srhoj, Lj.; Miletić, Đ., Split: Abel international, 2000.
 2. Pokret i ples, , Maletić, A., Zagreb:Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1983.
Preporučena literatura:
 1. Morphological features and motor abilities effects in female dance structures., , Mihaljević, D.; Srhoj, Lj.; Zagorac, N., Fizička kultura, Skopje, 34, issue 2, 2006.
 2. Pokret i ples kao odgojno-obrazovni iterat, , Cvjetičanin, B.; Kurjan-Manestar, V., Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. Collected Papers of the Teacher Education Academy in Zagreb, 4, 1(4), 2002.
 3. Pokret i ples kao odgojno-obrazovni iterat, , Cvjetičanin, B.; Kurjan-Manestar, V, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. Collected Papers of the Teacher Education Academy in Zagreb, 4, 1(4), 2002.
3. semestar
MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: