MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Plesne strukture s praktikumom

Šifra: 180380
ECTS: 2.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: v. pred. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Utjecaj kineziološkog programa kreativnog pokreta i ritmike na razvoj i održavanje različitih antropoloških karakteristika.
1. Povijest plesa u svijetu i Hrvatskoj.
2. Plesni stilovi i podjele plesova.
3. Utjecaj kineziološkog programa kreativnog pokreta i ritmike na razvoj i održavanje različitih antropoloških karakteristika.
4. Metode poučavanja slobodnog plesnog pokreta usmjerenog na poticanje dječje mašte i kreativnosti u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja.
5. Metode razvijanja kinestetičkog senzibiliteta koje izaziva tijelo u plesno ritmičkom pokretu.
6. Kreativni pokret i ritmika kao terapija za djecu s posebnim potrebama.
7. Osam osnovnih tema Rudolfa Labana i oblikovanje kratkih plesno ritmičkih kompozicija i improvizacija.
8. Uloga pokreta u poučavanju i izražavanju glazbe prema Emil Jaques Dalcrozeu.
9. Metode razvijanja osjećaja za metar i jednostavne ritmove uz obradu brojalica u pokretu, te kreiranja kratkih koreografija i predstava ;ispričana priča pokretom.
10. Plesni zapisi.
Literatura:
  1. Srhoj, Lj.; Miletić, Đ.: Plesne strukture (udžbenik)
  2. Maletić, A.: Pokret i ples
Preporučena literatura:
  1. Mihaljević, D.; Srhoj, Lj.; Zagorac, N.: Morphological features and motor abilities effects in female dance structures.
  2. Cvjetičanin, B.; Kurjan-Manestar, V.: Pokret i ples kao odgojno-obrazovni iterat
  3. Cvjetičanin, B.; Kurjan-Manestar, V: Pokret i ples kao odgojno-obrazovni iterat
3. semestar
MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: