MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Prevođenje stručnih tekstova

Šifra: 117769
ECTS: 3.0
Nositelji: v. lekt. Danijel Tonkić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s temeljnim obilježjima prevoditeljskih znanja i vještina koje će im biti od koristi u svijetu rada u onim područjima u kojima je prevođenje stručnih tekstova temeljno sredstvo komunikacije.
1 tjedan
Jezik struke temeljni pojmovi i definicije.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
2 tjedan
Pravno-administrativni strukovni jezik: pisana riječ kao posrednik između institucija, sudova i javnosti: zakoni, presude, rješenja, odluke, ovrhe i sl.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
3 tjedan
Jezička obilježja stručnog teksta: pasivizacija, obezličenje.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
4 tjedan
Jezička obilježja stručnog teksta: modalni glagoli i imperativni oblici.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
5 tjedan
Epistemička i deontička modalnost u jezicima struke. Kodiranje deontičke modalnosti u pravnim tekstovima.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
6 tjedan
Semantička obilježja stručnog teksta: monorefernicjalnost, hiperonimija, semantička nedvosmislenost, koherentnost i kohezija stručnih tekstova
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
7 tjedan
Leksička obilježja stručnog teksta: nomina actionis, nomina instrumenti, nomina acti, metaleksik, kolokacije, stalnost terminologije, normiranje terminologije, strukovna koine. Dekontekstualizacija.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
8 tjedan
Stilistička obilježja stručnog teksta: stile commatico (prevođenje od točke do točke)
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
9 tjedan
Traduktološki modeli: informatički korpusi, potpomognuto prevođenje, automatsko prevođenje.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
10 tjedan
Prevođenje za institucije s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto. Izrada glosara.
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
11 tjedan
provjera na satu.
12 tjedan
profesionalne norme i lektoriranje. Računanje indeksa čitljivosti (gulpease).
vježbe: prijevodi odabranih tekstova, analiza i problemi prevođenja.
13 tjedan
Kolokvij.
14 tjedan
Ispravak kolokvija. Analiza i ispravak tipičnih pogrešaka: sintaktičkih leksičkih i semantičkih.
15 tjedan
Rekapitualacija prijeđenih nastavnih sadržaja.
Ishodi učenja:
  1. analizirati široki raspon tekstualnih tipova
  2. prepoznati osnovnu tipologiju stručnih tekstova
  3. razlikovati jezična obilježja stručnih tekstova
Literatura:
  1. La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica, , Scarpa, Federica, Milano, Hoepli, 2001.
  2. Linguaggio giurdico-amministrativo, in Encicolpedia Treccani dell'Italiano, , Cortelazzo A. Michele, , 2010.
  3. Un treno di sintomi. I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente, , Luca Serianni, Milano, Garzanti, 2005.
  4. Lingue speciali. La dimensione verticale, (III ediz.), Michele A. Cortelazzo, Padova, Unipress, 2007.
  5. Linguaggi specialistici dell'italiano, , Gualdo, Riccardo, Telve, Stefano, Roma, Carocci, 2012.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija: