MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Ples i stvaralaštvo u pokretu

Šifra: 120164
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: doc. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje općih i specifičnih kompetencija u pogledu poznavanja plesnih
operatora za usvajanje stvaralaštva u pokretu. Značenje plesnog odgoja pri razvoju djeteta naglašavajući kreativni pokret kao značajnu metodu učenja te plesni odgoj kao dio cjelokupne nastave.
1. Stjecanje općih i specifičnih kompetencija u pogledu poznavanja plesnih operatora za usvajanje stvaralaštva u pokretu
2. Ples kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta. Značenje plesnog odgoja pri razvoju djeteta naglašavajući kreativni pokret kao značajnu metodu učenja te plesni odgoj kao dio cjelokupne nastave.
3. Uvid u mogućnosti uključivanja pokretno-plesnih aktivnosti.
4. Pozitivni utjecaji uključivanja metode kreativnog pokreta u proces odgoja i obrazovanja ukazuju se na svim područjima razvoja djeteta: emotivno-socijalnom, kognitivnom i konativnom.
5. Doživljavanje, upoznavanje i uživanje u (plesnoj) umjetnosti.
6. Razvijanje estetske i umjetničke percepcije. Upoznavanje pojedinih područja umjetnosti.
7. Razvijanje izražavanja i komuniciranja putem (plesne) umjetnosti, razvijanje kreativnosti i specifičnih umjetničkih sposobnosti.
8. Metode razvijanja osjećaja za metar i jednostavne ritmove uz obradu brojalica u pokretu, te kreiranja kratkih koreografija i predstava; ispričana priča pokretom.
Ishodi učenja:
 1. provesti metodske postupke za usvajanje elemenata plesova za djecu
  upotrijebiti metodske postupke za transformaciju antropoloških obilježja
 2. angažirati se u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg prezentiranja gibanja i pokreta u predškolskoj ustanovi.
 3. primijeniti metodske postupke
 4. opisati elemente plesa za djecu
 5. objasniti pravilnu izvedbu plesova za djecu
 6. integrirati trenažne operatore plesova
 7. prepoznati pogreške izvedbe elemenata plesova
 8. upotrebljavati metodske postupke za korekciju grešaka elemenata tehnike izvodjenja
 9. izvoditi elemente plesova
 10. prikazati elemente plesova
Literatura:
 1. Ritmičke igre kao osnov estetske kulture pokreta, , D.opuđa, J, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva., 1980.
 2. Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk., , Borota, B., Geršak, V, Korošec, H., Majaron, E., Koper: Peagoška fakulteta Koper, 2006.
 3. Stvaralački ples i pokret, , Geršak, V., Pedagoška fakulteta Koper in Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2006.
 4. Pokret i glazba za najmlađe, , Ivanković, A. i Njirić, N., Školska knjiga, Zagreb, 1983.
 5. Estetska gibanja (udžbenik), , Miletić, Đ., Split: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i kineziologije, 2007.
Preporučena literatura:
 1. Efekti utjecaja estetskog kineziološkog tretmana na motoričke sposobnosti djevojčica., , Malada, D., Edukacijski fakultet, Travnik, 2018.
 2. Morfological features and motor abilites effects in female dance structures., , Malada D., Srhoj, lj., Zagorac, N., lj., Zagorac, N., Fizička kultura, Skopje, 34, br. 2, 2006.
1. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: